Výzkum
Dne 11.ledna 2018, v 10:30h přednese v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D., ze společnosti JFE Steel Corporation, Kawasaki, Japonsko, přednášku na téma ,,Elektronová mikroskopie v JFE Steel: SEM beyond the mainstream". pokračování
AV21
Ve dnech 19.-20. 12. ÚPT AV ČR pořádal seminář na téma “Mozek od struktury k funkci”, věnovaný multimodalitnímu experimentálnímu výzkumu struktury a funkce mozku. Seminář proběhl za finanční podpory programu “Diagnostické metody a techniky” v rámci projektu Strategie AV21 a souvisí se zapojením ÚPT do národní infrastruktury pro biomedicínské zobrazování Czech-BioImaging. pokračování
Výzkum
Optické pasti ve stylu „krotitelů duchů“ umožní studium živých buněk. pokračování
AV21
Ve dnech 4. – 7. 12 2017 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. koná mezinárodní setkání vědců z USA, Číny, Taiwanu, Francie, Španělska, Rakouska a Portugalska v rámci semináře skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů, za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky. pokračování
Výzkum
Dne 30.listopadu 2017 se v přednáškovém sále Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška Dr. Miroslava Honse, specialisty v oboru výzkumu polarizace lymfocytů a jejich migrace. Nyní pracuje na Institutu of Science and Technology Austria. Přednáška s názvem ‘’ A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells ‘’ byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování
AV21
Ve dnech 21 – 22. 11. 2017 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konalo mezinárodní setkání vědců, kteří se zároveň zúčastnili jednodenního workshopu na téma „Diagnostika biofilmů“. pokračování

Stránky