AV21
Ve dnech 7. – 14. 8. 2021 se konal na Universitě v Innsbrucku mezinárodní workshop na téma Mikrostrukturní a mikromorfologická analýza zmrzlých slaných roztoků pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, rentgenové difraktometrie a ESEM. pokračování
Výzkum
Výzkumný pobyt dr. Elišky Materna Mikmekové v rámci Fulbrightovy nadace se uskuteční na prestižní Rutgersově Univerzitě v USA, sídlící v New Jersey. pokračování
ÚPT
Memorandum o spolupráci si předali prof. Rupert Schreiner z Východobavorské technické vysoké školy a prof. Josef Lazar, ředitel ÚPT AV ČR. pokračování
ÚPT
Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV ) ve spolupráci s dr. Pavlem Jurákem z ÚPT AV ČR připravili komiks a rozhovor k úspěšnému výsledku VDI monitor. pokračování
ÚPT
Dne 29. 7.2021 naši kolegové připravili účastníkům MENSA v rámci mezinárodního setkání EMAG 2021 exkurzi laboratořemi ÚPT. Účastníci si prohlédli laboratoře oddělení Speciálních technologií a Elektronové mikroskopie. pokračování
AV21
Dne 23. 7. 2021 proběhlo v laboratořích Elektronové mikroskopie pracovní setkání vědců z ÚPT V ČR, skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR. pokračování

Stránky