Ocenění
Ondřej Ambrož převzal Cenu Buhler Best Paper Award, která se uděluje třem nejlepším článkům ze všech příspěvků za rok 2022 v časopise Praktische Metallographie. Gratulujeme! pokračování
Výzkum
Téma představí Professor Frank Gunn-Moore FRSB FRSE, který působí na School of Biology, University of St Andrews, UK. Dne 27.9.2023, 14:00 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR pokračování
Výzkum
Prestižní časopisy Optica a Nature Communications uveřejnily vědecké výsledky výzkumného týmu Levitační fotoniky, ÚPT AV ČR. pokračování
AV21
Ve dnech 18. - 20. října 2023 se bude konat v Konferenčním centru AV ČR, Zámek Třešť multioborová konference Laser 63 pokračování
Výzkum
Ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 otevře ÚPT AV ČR veřejnosti své laboratoře. Vědu z blízka si budete moci prohlédnout v rámci plánovaných exkurzí. Všichni zájemci o vědu jsou vítáni! pokračování
Veřejnost a média
venkovní výstava z prostředí brněnské ZOO, která byla zrealizovaná ve spolupráci s vědeckou skupinou Mikroskopie a mikroanalýzy, ÚPT AV ČR můžete zhlédnout na Moravském nám. do konce srpna. pokračování

Stránky