ÚPT
Dne 9. května 2019 navštívili zástupci tchajwanské delegace a Technologické agentury ČR Ústav přístrojové techniky AV ČR. pokračování
AV21
Dne 2.5.2019 se konal v laboratořích elektronové mikroskopie ÚPT workshop v rámci projektu Strategie AV21 na téma Testování nových metod vysokorozlišovací EREM pro studium specificky značených rostlinných vzorků. pokračování
Konference
Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019 se bude konat 14. - 18. 10. 2019. pokračování
AV21
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 10.30 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR proběhne přednáška významného japonského vědce Dr. Tomohiro Aoyama ze společnosti JFE Steel Corporation, oddělení výzkumu a analýzy na téma "Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV". pokračování
Výzkum
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v Brně, na veletrhu Ampér / Optonika v rámci Fórum Optonika představili svá témata vědci z ÚPT. Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu - Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., Evropská síť pro přenos přesné frekvence a času z atomových a optických hodin - Ing. Ondřej Číp, Ph.D., Světelné motory - Ing. Petr Jákl, Ph.D. a Přenosy optických frekvencí po optických vláknech v České republice - Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D. pokračování
Výzkum
Dne 27.března 2019 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška Dr. Antonia Caravaca, z Universite Grenoble Alpes, s názvem "Řízení světla v komplexních médiích pro zobrazovací a nelineární aplikace". Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování

Stránky