AV21
Recent Trends 2016 - patnáctý ročník mezinárodního semináře o současných trendech v elektronové a světelné optice a přístrojové technice pro povrchovou fyziku se letos uskutečnil v termínu 29. 5. – 3. 6. v hotelu Skalský Dvůr na Českomoravské vrchovině, kde 45 účastníků z 9 zemí prezentovalo 28 přednášek a 8 posterů. Diskutovalo se především o průlomových tématech, například z oblasti zobrazování v atomovém rozlišení, o nových elektronových a iontových zdrojích nebo o manipulaci elektronů světlem. Tato akce je pravidelně pořádána oddělením Elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a je tradiční příležitostí k setkávání lidí pracujících v oblastech týkajících se vytváření a formování svazků nabitých částic a jejich využití. Mezinárodní seminář se konal za podpory projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Ve dnech 16. – 18. 5. 2016 se v Třešti konala mezinárodní konference Highland Spring School on Mesoscopic Physics. Jarní škola byla zaměřena na perspektivní témata od kvantové optomechaniky po unikátní využití optických vláken, která spojovalo použití laserů. Desítka řečníků, světových špiček ve svých oborech, poutavým způsobem uvedla do problematiky přibližně dvacítku PhD studentů a mladých vědců a seznámila je s posledními trendy v oboru. Konference byla podporovaná z projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“ a zúčastnilo se jí 33 posluchačů. pokračování
AV21
Po plzeňské Techmánii a Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace v Brně, je nyní možné výstavu shlédnout v prostorách Technologické agentury České republiky v Praze. Výstava vznikla za podpory ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Ve dnech 7. 4. - 8. 4.2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop, kterého se zúčastnila řada významných osobností z oblasti elektronové mikroskopie. Na workshopu byly prezentovány a konzultovány možnosti a aplikace vysokorozlišovacího environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu od firmy FEI QUANTA 650 FEG a skupiny environmentální elektronové mikroskopie. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“, jehož koordinátorem je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR. pokračování
AV21
Výstava, která vznikla za podpory ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program “ Diagnostické metody a techniky“ byla v měsíci únoru a březnu k vidění na dvou místech. V Plzni, v Techmánii od 23.2 – 13.3.2016 a v Brně na Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace v termínu od 9. – 11.3.2016. http://www.sci-line.cz/extra/index.php/nanormalni-svet.html pokračování
AV21
Ve dnech 18. - 19. prosince 2015 proběhl v Rakvicích seminář věnovaný problematice animálních modelů, jehož cílem bylo zvýšit informovanost mezi fyzikálními a biologickými partnery současného preklinického výzkumu využívajícího MR zobrazování. Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování

Stránky