Workshop SignalPlant

Zveme vás na workshop věnovaný programu SignalPlant, který se koná 15. - 16. 11. 2018 v ÚPT AV ČR.
SignalPlant je softwarový nástroj pro zpracování signálů vyvíjený na ÚPT AV ČR.
15. 11., praktická část:  (8:30 -16:00)
Zpracování biologických signálů (EKG/EEG): inspekce, detekce, analýza, filtrace, skórování…
16. 11., teoretická část: 9:30-12:00 Přednášky o bezkontaktním snímání (Dr.-Ing. Christoph Hoog Antink, Německo) a mozkové aktivitě (Michał Kuniecki, PhD, Polsko)
Workshop je v angličtině a je zdarma; v případě zájmu je potřeba se registrovat na: http://www.medisig.com/signalplant/workshop.html

Program workshopu

Abstrakty Michał Kuniecki, PhD, Dr.-Ing. Christoph Hoog Antink

AV21