BAR
 
Karel Bartušek
 
Osobní stránka
Úvod
Osobní charakteristika
Publikace
 
Zvláštnosti fyziky
Mentální diagnostika
Bonsaje
Knihy
Fotogalerie bonsají
 
Kontakt
Časový režim
Oznámení


English

Prof. Ing. Karel BARTUŠEK, DrSc.

  • Samostatný vědecký pracovník
  • Laboratoř NMR metod
  • Oddělení: Magnetická rezonance a kryotechnika

Osobní data:

Vědecký zájem:

  • Multiparametrické zpracování MRI obrazů pro rozlišení vlastností tkání, MRI relaxometrie.
  • MRI analýza růstu tkáňových kultur s využitím MRI relaxometrie.
  • Měření magnetických polí s využitím MR zobrazování.
  • Aplikace waveletovy transformace v NMR.
  • Digitální filtrace NMR signálu s využitím metody časové inverze pro snížení přechodových vlastností filtru.

  • Generace časově-proměnných pulsů gradientů magnetického pole pro NMR spektroskopii, tomografii a mikroskopii (od 1981). Řešené problémy zahrnují:
    • Pulsní řízení spektrometru.
    • Gradientní zdroje.
    • Měření pulsních gradientních magnetických polí.
    • Měření magnetické susceptibility materiálů metodami MRI.
    • Vývoj NMR metod měření gradientních magnetických polí např. metoda MULTIFID a NMR metoda okamžitého kmitočtu se selektivním buzením.
    • Aplikace gradientních magnetických polí.
    • Dynamické chování pulsních magnetických polí.

Osobní zájem:

  • Studium zvláštností fyziky
    • Hypotéza o elektromagentických vlnách a jejich spojení se strukturou a stavbou živých organizmů.
    • Nový model stavby atomů, atomového jádra, elektronu včetně objasnění chemických vazeb.
    • Nízkoenergetická úprava vody do klastrových a jiných struktur.
    • Měření velmi slabých magnetických a elektrických polí v okolí molekul vody.
    • Elektromagnetická pole v okolí živých buněk i okolí molekul různých látek.

  • Mentální diagnostika
    • Citlivost člověka na bio-energetická pole.
    • Zdůvodnění funkce kyvadlového detektoru a biofeedback v lidském těle.
    • Chování lidského detektoru v různých typech elektrických a magnetických polí.
    • Představa o funkci různých diagnostických přístrojů (Salvia, Bicom, Oberon a jiné).
    • Představa o funkci různých doplňkových léčebných postupů (Magnetoterapie, Aromaterapie, Homeopatie, vliv pyramid, působení kamenů a mnoho jiných).
    • Nový pohled na funkci lidského těla a jeho souvislost s medicínským poznáním.
    • Mentální diagnostika nemocí a účinná mentální terapie.

  • Pěstování bonsají.
  • Toulání se přírodou a lesem .
  • Fotografování míst, které na mě výrazně zapůsobily.


home
Poslední změna: 08.08.2016
Počet zobrazení stránky:
4329