Support of membership in Science and Technology Council of the International Institute of Refrigeration

334301

Support of membership in Science and Technology Council of the International Institute of Refrigeration

Projekt je cílen na podporu členství Ing. Aleše Srnky, CSc. v nejvyšším odborném orgánu „International Institute of Refrigeration“ (IIR - český oficiální název: Mezinárodní ústav chladírenský), konkrétně pak v „Science and Technology Council“ (STC - Vědecko-technologická rada). Na 24. IIR Mezinárodním kongresu chlazení konaném v srpnu 2015 v Jokohamě byl A. Srnka zvolen na období 2015-2019, tj. do doby konání dalšího kongresu v Montrealu, presidentem komise A1 „Cryophysics and Cryoengineering“ (Kryofyzika a kryoinženýring). Zvolením se stal členem výše jmenovaného odborného orgánu IIR. Jde o vysoce prestižní funkci i proto, že zatím žádný vědec z ČR nestál v čele komise A1. Funkce je dobrovolná, tj. není ze strany IIR nijak honorována, ale umožňuje rozšiřovat okruh působnosti, navazovat spolupráci a zprostředkovávat vědecko-výzkumné projekty. Vykonávání funkce je spojeno s finančními výdaji, a to zejména s náklady na cestovné, protože významná jednání probíhají jedenkrát ročně v centrále IIR v Paříži a dále na mezinárodních konferencích, pořádaných a/nebo sponzorovaných IIR.

ISI investigator: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Investigator: 
Aleš Srnka - Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.
Agency: 
MŠMT
Identif. Code: 
LTV17024
Date from: 
1. 3. 2017
Date to: 
31. 8. 2019