Quantum Engineering and Nanotechnology

444304

Quantum Engineering and Nanotechnology

Projekt sdružuje klíčové národní vědecky excelentní partnery do interdisciplinárního konsorcia propojujícího elektronické inženýrství s kvantovými nanotechnologiemi. Konsorcium se soustředěním svých kapacit a v mezinárodní spolupráci zaměří na hybridní kvantové technologie. Cílem jsou kvantová hradla kombinující elektricky nabité atomy, molekuly, nanočástice a supravodivé obvody s aplikačním potenciálem v atomových hodinách propojených fotonickou sítí i výhledově v pokročilém kvantovém počítání.

ISI investigator: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Investigator: 
Zemánek Pavel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Co-investigators: 

Kuna Alexander - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Vojtěch Josef - CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Fedor Juraj - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
Filip Radim - Univerzita Palackého v Olomouci

Agency: 
MŠMT
Identif. Code: 
CZ.02.01.01/00/22_008/0004649
Date from: 
1. 1. 2024
Date to: 
31. 12. 2028