Publications - Laser Technology

All publications are registered in on-line ASEP database.

 

 

Journal Article

2020

Darwish, M., Mrňa, Libor, Orazi, L., Reggiani, B. Numerical modeling and Schlieren visualization of the gas-assisted laser cutting under various operating stagnation pressures. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2020, 147), 118965. ISSN 0017-9310. ABSTRACT

Šebestová, Hana, Horník, Petr, Mrňa, Libor, Jambor, Michal, Horník, Vít, Pokorný, Pavel, Hutař, Pavel, Ambrož, Ondřej, Doležal, Pavel. Fatigue properties of laser and hybrid laser-TIG welds of thermo-mechanically rolled steels. Materials Science and Engineering A-Structural materials. 2020, 772), 138780. ISSN 0921-5093. ABSTRACT

2019

Mrňa, Libor, Řiháček, J., Šarbort, Martin, Horník, Petr. Solar absorber with a structured surface – A way to increase efficiency. Acta polytechnica.  2019, 59(2), 134-143. ISSN 1210-2709. ABSTRACT

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Influence of coating technology and thermal annealing on the optical performance of AR coatings in iodine-filled absorption cells. Optics Express.  2019, 27(7), 9361-9371. ISSN 1094-4087. ABSTRACT

Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Pavelka, Jan, Schovánek, P., Řeřucha, Šimon, Oulehla, Jindřich, Fořt, Tomáš, Lazar, Josef. Comparison of three focus sensors for optical topography measurement of rough surfaces. Optics Express. 2019, 27(23), 33459-33473. ISSN 1094-4087. ABSTRACT

2018

Damková, Jana, Chvátal, Lukáš, Ježek, Jan, Oulehla, Jindřich, Brzobohatý, Oto, Zemánek, Pavel. Enhancement of the 'tractor-beam' pulling force on an optically bound structure. Light-Science & Applications.  2018, vol. 7, 17135. ISSN 2047-7538. ABSTRACT 

Mrňa, Libor. Aktuální možnosti v laserovém svařování. MM Průmyslové spektrum.  2018,  1,2,  44-45. ISSN 1212-2572

Řiháček, J., Šarbort, Martin, Horník, Petr, Mrňa, Libor. Solar absorbers with a structured surface. MM Science Journal.  2018, 6, 2390-2396. ISSN 1803-1269. ABSTRACT 

Šebestová, Hana, Horník, Petr, Mrňa, Libor, Doležal, P., Mikmeková, Eliška. The Effect of Arc Current on Microstructure and Mechanical Properties of Hybrid LasTIG Welds of High-Strength Low-Alloy Steels. Metallurgical and Materials Transactions B.  2018, 49(6), 3559-3569. ISSN 1073-5615. ABSTRACT

2017

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Pikálek, Tomáš; Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Kůr, J.; Konečný, Pavel; Weigl, M.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. System for automatic gauge block length measurement optimized for secondary length metrology. Precision Engineering, 2017, vol. 49, JULY, pp. 322-331. ISSN 0141-6359. ABSTRACT

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Autocorrelation analysis of plasma plume light emissions in deep penetration laser welding of steel. Journal of Laser Applications, 2017, vol. 29, iss. 1, pp. 1-10, 012009. ISSN 1042-346X. ABSTRACT

Řeřucha, Šimon; Yacoot, A.; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Laser source for dimensional metrology: investigation of an iodine stabilized system based on narrow linewidth 633 nm DBR diode. Measurement Science and Technology, 2017, vol. 28, iss 4, 045204. ISSN 0957-0233. ABSTRACT

Vojtěch, J.; Šlapák, M.; Škoda, P.; Radil, J.; Havliš, O.; Altmann, M.; Münster, P.; Velč, R.; Kundrát, J.; Altmannová, L.; Vohnout, R.; Horváth, T.; Hůla, M.; Smotlacha, V.; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej. Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network. Optical Engineering, 2017, vol. 56, iss. 2, pp. 1-7, 027101. ISSN 0091-3286. ABSTRACT

2016

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Vojtěch, J.; Smotlacha, V. Fázově koherentní přenos stabilní optické frekvence Brno - Praha po optickém vlákně délky 306 km. Jemná mechanika a optika. 2016, roč. 61, 4-5, s. 91-97. ISSN 0447-6441.

Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Konečný, P.; Kůr, J.; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Bezkontaktní systém pro kalibrace koncových měrek. Metrologie. 2016, č. 4, s. 2-6. ISSN 1210-3543.

Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Příprava referencí optických kmitočtů na bázi fotonických vláken plněných absorpčními plyny. Jemná mechanika a optika. 2016, roč. 61, 4-5, s. 98-100. ISSN 0447-6441.

Lučan, R. K.; Bartonička, T.; Jedlička, Petr; Řeřucha, Šimon; Šálek, Martin; Čížek, Martin; Nicolaou, H.; Horáček, I. Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus). Journal of Mammalogy. 2016, vol. 97, iss. 3, pp. 815-822. ISSN 0022-2372. ABSTRACT

Mrňa, Libor; Horník, Petr. Autocorrelation Function for Monitoring the Gap between The Steel Plates During Laser Welding. Physics Procedia. 2016, vol. 83, iss. 3, pp. 1223-1232. ISSN 1875-3892. ABSTRACT

2015

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Contribution of the Refractive Index Fluctuations to the Length Noise in Displacement Interferometry. Measurement Science Review. 2015, vol. 15, iss. 5, pp. 263-267. ISSN 1335-8871. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Metody ověřování kvality absorpčních kyvet plněných molekulárním jódem. Jemná mechanika a optika. 2015, roč. 60, č. 1, s. 8-9. ISSN 0447-6441.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Pokročilé interferometrické systémy pro měření polohy v nanometrologii. Jemná mechanika a optika. 2015, roč. 60, č. 1, s. 14-17. ISSN 0447-6441.

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava. Deformovatelné zrcadlo pro vysokovýkonové laserové aplikace. Jemná mechanika a optika. 2015, roč. 60, č. 1, s. 19-21. ISSN 0447-6441.

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin. Role a využití plazmatu při laserovém svařování. Československý časopis pro fyziku. 2015, roč. 65, 5-6, s. 401-404. ISSN 0009-0700.

Řeřucha, Šimon; Bartonička, T.; Jedlička, Petr; Čížek, Martin; Hlouša, Ondřej; Lučan, R.; Horáček, I. The BAARA (Biological AutomAted RAdiotracking) System: A New Approach in Ecological Field Studies. PLoS ONE. 2015, FEB 25, e0116785:1-19. E-ISSN 1932-6203. ABSTRACT

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Self-referenced interferometer for cylindrical surfaces. Applied Optics. 2015, vol. 54, iss. 33, pp. 9930-9938. ISSN 1559-128X.  ABSTRACT

2014

Hrabina, Jan; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Candela, Y.; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Lazar, Josef. Comparison of Molecular Iodine Spectral Properties at 514.7 and 532 nm Wavelengths. Measurement Science Review. 2014, vol. 14, iss. 4, pp. 213-218. ISSN 1335-8871. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Spectral properties of molecular iodine in absorption cells filled to specified saturation pressure. Applied Optics. 2014, vol. 53, iss. 31, pp. 7435-7441. ISSN 1559-128X. ABSTRACT

Lazar, Josef; Klapetek, P.; Valtr, M.; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Oulehla, Jindřich; Šerý, Mojmír. Short-Range Six-Axis Interferometer Controlled Positioning for Scanning Probe Microscopy. Sensors 2014, roč. 14, č. 1, s. 877-886. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Lučan, R. K.; Bartonička, T.; Benda, P.; Bilgin, R.; Jedlička, Petr; Nicolaou, H.; Reiter, A.; Shohdi, W. M.; Šálek, Martin; Řeřucha, Šimon; Uhrin, M.; Abi-Said, M.; Horáček, I. Reproductive seasonality of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) at the northern limits of its distribution. Journal of Mammalogy. 2014, vol. 95, iss. 5, pp. 1036-1042. ISSN 0022-2372. ABSTRACT

Pikálek, Tomáš; Fořt, Tomáš; Buchta, Zdeněk. Detection techniques in low-coherence interferometry and their impact on overall measurement accuracy. Applied Optics. 2014, vol. 53, iss. 36, pp. 8463-8470. ISSN 1559-128X. ABSTRACT

2013

Buchta, Zdeněk; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Active angular alignment of gauge blocks in double-ended interferometers. Sensors. 2013, vol. 13, iss. 10, pp. 13090-13098. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich. Interferometric system with tracking refractometry capability in the measuring axis. Measurement Science and Technology. 2013, vol. 24, iss. 6, 067001:1-6. ISSN 0957-0233. ABSTRACT

2012

Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Konečný, P.; Kůr, J.; Wíttek, R. Automatický systém pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 10, s. 289-291. ISSN 0447-6441.

Buchta, Zdeněk; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Active angular alignment of gauge blocks in double-ended interferometers. Sensors. 2013, vol. 13, iss. 10, spp. 13090-13098. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Feedback control of laser welding based on frequency analysis of light emissions and adaptive beam shaping. Physics Procedia. 2012, vol. 39, NOV, pp. 784-791. ISSN 1875-3892. ABSTRACT

Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Detection of interference phase by digital computation of quadrature signals in homodyne laser interferometry. Sensors. 2012, vol. 12, iss. 10, pp. 14095-14112. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

2011

Franta, D.; Ohlídal, I.; Nečas, D.; Vižďa, F.; Caha, O.; Hasoň, M.; Pokorný, Pavel. Optical characterization of HfO(2) thin films. Thin Solid Films. 2011, vol. 519, iss. 18, pp. 6085-6091. ISSN 0040-6090. ABSTRACT

Proceedings Paper - International Conference

2019

Horník, Petr, Šarbort, Martin, Šebestová, Hana, Mrňa, Libor. Study of the influence of focal position on back-reflected radiation during deep penetration laser welding and its simulation. In: Optics and Measurement International Conference 2019. Proceedings of SPIE. Vol. 11385. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 1138505. ISBN 9781510635470. ISSN 0277-786X.

Mikel, Břetislav, Jelínek, Michal, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Ionizing radiation measurement using optical fibers. In: Seventh European Workshop on Optical Fibre Sensors. Proceedings of SPIE. Vol. 11199. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 111993M. ISBN 9781510631243. ISSN 0277-786X.

Mikel, Břetislav, Jelínek, Michal, Řeřucha, Šimon, Číp, Ondřej. Preparation and measurement ionizing radiation sensors with optical fibers. In: The International Society for Optical Engineering. Proceedings of SPIE. Vol. 11043. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 110430S. ISBN 978-1-5106-2753-6. ISSN 0277-786X.

Nogaś, P., Urbaniak, R., Campanella, M., Grosche, G., Schnatz, H., Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Camisard, E., Quintin, N., Díaz, J., Ros, E., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. CLONETS - Clock Network Services : Optical-fibre network for clock services in Europe: recent progress. In: IFCS/EFTF 2019 - Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and European Frequency and Time Forum. Proceedings. New York: IEEE, 2019, č. článku 8856099

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Bhowmick, S., Radil, J., Münster, P., Horváth, T., Velč, R., Kundrát, J., Altmannová, L., Smotlacha, V., Vohnout, R., Jedlinský, J., Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Číp, Ondřej, Slavík, R., Mareček, L., Škoda, P., Hazlinský, M. Alternative spectral windows for photonic services distribution. In: Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXVII 2019. Proceedings of SPIE. Vol. 11128. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 1112806. ISBN 9781510629509. ISSN 0277-786X.

Vojtěch, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Šnajder, M., Štefl, J., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, N., Díaz, J., Ros, E., García, T., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. The CLONETS - Clock Network Services Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks. In: Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2019. Proceedings. New York: IEEE, 2019. Conference on Lasers and Electro-Optics. ISBN 978-1-943580-57-6. ISSN 2160-9020.

Vojtěch, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Müller, T., Štefl, J., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, N., Díaz, J., Ros, E., García, L., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. The CLONETS – Clock network services strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks. In: Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, PTTI. Proceedings. Vol. JAN 2019. New York: IEEE, 2019, s. 85-91. ISBN 978-0-936406-20-6. ISSN 2333-2085.

2018

Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Dostál, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Vojtěch, J., Campanella, M., Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., John, F., Šnajder, M., Štefl, J., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, M., Díaz, J., García, T., Ros, E., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P. The H2020 European project CLONETS: Clock services over optical-fibre networks in Europe. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, 285-289. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Čížek, Martin, Hucl, Václav, Hrabina, Jan, Řeřucha, Šimon, Helán, R. Control of repetition frequency of a femtosecond laser by an external cavity working as the length sensor. In: 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing. MECO 2018. Proceedings.  Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-5682-2. ISSN 2377-5475.

Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Phase-Coherent Transfer of Optical Frequency Between ISI CAS and CESNET. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, 293-295. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Damková, Jana, Chvátal, Lukáš, Ježek, Jan, Oulehla, Jindřich, Brzobohatý, Oto, Zemánek, Pavel. Motion of optically bound particles in tractor beam. In: Optical Manipulation Conference (Proceedingsn mof SPIE).  Vol. 10712. Bellingham: SPIE, 2018,  107120Y. ISBN 978-1-5106-1982-1. ISSN 0277-786X.

Damková, Jana, Chvátal, Lukáš, Oulehla, Jindřich, Ježek, Jan, Brzobohatý, Oto, Zemánek, Pavel. Optical binding of polystyrene particles in tractor beam. In: Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Proceedings of the 16th International Seminar.  Brno: Institute of Scientific Instruments The Czech Academy of Sciences, 2018, 12-13. ISBN 978-80-87441-23-7.

Hošek, Martin, Řeřucha, Šimon, Pravdová, Lenka, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Investigating The Use Of The Hydrogen Cyanide (HCN) As An Absorption Media For Laser Spectroscopy. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018,  1097605. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Hucl, Václav, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Smotlacha, V., Havliš, O., Vojtěch, J., Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Optical frequency transfers between ISI CAS and CESNET. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, č. článku 1097617. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Mrňa, Libor. Laser a jeho využití v povrchových úpravách. In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav.  Jaroměř: TISK AS, 2018, 75-76. ISBN 978-80-87583-28-9.

Pham, Minh Tuan, Čížek, Martin, Lešundák, Adam, Hucl, Václav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Two-stage stabilization setup of the laser working on 729 nm for spectroscopy with cold 40Ca+ ion. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, 386-388. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Řeřucha, Šimon, Mikel, Břetislav, Matěj, Z., Herman, O., Holá, Miroslava, Jelínek, Michal, Jedlička, Petr, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Linearized and Compensated Interferometric System for High-Velocity Traceable Length Calibration on a Metre Scale. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, 1097608. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Šarbort, Martin, Řeřucha, Šimon, Holá, Miroslava, Lazar, Josef. Grazing incidence interferometer for form measurement of hollow cylinders. In: Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Proceedings of the 16th International Seminar.  Brno: Institute of Scientific Instruments The Czech Academy of Sciences, 2018, 80-81. ISBN 978-80-87441-23-7.

Šarbort, Martin, Řeřucha, Šimon, Fořt, Tomáš, Pikálek, Tomáš, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Lazar, Josef. Using spatial light modulator for correction of wavefront reflected from optically rough surface. In: The International Society for Optical Engineering (Proceedigs of SPIE 10834).  Bellingham: SPIE, 2018, 108341D. ISBN 978-151062297-5. ISSN 0277-786X.

Šebestová, Hana, Horník, Petr, Mrňa, Libor, Doležal, P. Microstructure and mechanical properties of hybrid LasTIG welds of HSLA steel. In: Procedia CIRP.  10th CIRP Conference on Photonic Technologies [LANE 2018]. Vol. 74. Paris: Elsevier, 2018, 743-747. ISSN 2212-8271.

Tinoco Navaro, Hector Andres, Holzer, Jakub, Pikálek, Tomáš, Buchta, Zdeněk, Lazar, Josef, Chlupová, Alice, Kruml, Tomáš, Hutař, Pavel. Estimation of mechanical parameters of thin films using finite element analysis. In: Lukeš, V., Rendl, J., Hajžman, M., Byrtus, M., eds. Applied Mechanics 2018.  Plzeň: Západočská univerzita v Plzni, 2018, 157-162. ISBN 978-80-261-0766-8.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Velč, R., Münster, P., Horváth, T., Kundrát, J., Smotlacha, V., Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Číp, Ondřej, Slavík, R., Vohnout, R., Radil, J., Škoda, P., Altmannová, L., Altmann, M., Hazlinský, M. Multi-purpose infrastructure for dissemination of precise stable optical frequency. In: Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXVI (Proceedings of SPIE).  Vol. 10765. Bellingham: SPIE, 2018, 1076507. ISBN 978-151062101-5. ISSN 0277-786X.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Radil, J., Münster, P., Horváth, T., Altmannová, L., Velč, R., Kundrát, J., Vohnout, R., Škoda, P., Altmann, M., Smotlacha, V., Hazlinský, M., Číp, Ondřej, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon. Optical amplification for quantum sources of ultra-stable optical frequency. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, 109760Q. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Vojtěch, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Krehlík, P., Śliwczyński, Ł., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Müller, T., Štefl, J., Šteflová, M., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, M., Díaz, J., Ros, E., García, T., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. The H2020 project CLONETS: Clock services over optical-fibre networks in Europe. In: Optics InfoBase Conference Papers.  Vol. F92-CLEO_AT 2018. Washington: OSA, 2018,  139958. ISBN 978-155752820-9.

2017

Čížek, Martin, Pham, Minh Tuan, Lešundák, Adam, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 12-13. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Horník, Petr, Šebestová, Hana, Mrňa, Libor. Hybridní svařování vysokopevnostních ocelí. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 16-17. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Jelínek, Michal, Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Hucl, Václav, Čížek, Martin, Řeřucha, Šimon, Lazar, Josef, Mikel, Břetislav. Optical fiber sensors measurement system and special fibers improvement. In: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection X. (Proceedings of SPIE 10329).  Bellingham: SPIE, 2017, č. článku 1032943. ISBN 9781510611030. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection X, Munich, 26.06.2017-29.06.2017, DE].

Krátký, Stanislav, Horáček, Miroslav, Meluzín, Petr, Kolařík, Vladimír, Matějka, Milan, Oulehla, Jindřich, Pesic, Z. Lift-off technology for thick metallic microstructures. In: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings.  Ostrava: TANGER, 2017, s. 1298-1302. ISBN 978-80-87294-79-6. [METAL 2017. International Conference on Metallurgy and Materials /26./, Brno, 24.05.2017-26.05.2017, CZ].

Krehlik, P., Sliwczynski, L., Dostál, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Vojtěch, J., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Pottie, P.-E., Tavares, R., Tuckey, P., John, F., Šnajder, M., Štefl, J., Nogas, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, M., Díaz, J., Ros, E., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. CLONETS – Clock Network Services: Strategy and Innovation for Clock Services over Optical-Fibre Networks. In: 19th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON).  Piscataway: IEEE, 2017, s. 1-2, č. článku 8024939. ISBN 978-1-5386-0859-3. E-ISSN 2161-2064. [ICTON 2017. International Conference on Transparent Optical Networks /19./, Girona, 02.07.2017-06.07.2017, ES].

Mrňa, Libor, Horník, Petr, Šebestová, Hana. Pokročilé metody laserového svařování. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 37-38. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Mrňa, Libor, Horník, Petr, Jedlička, Petr, Pavelka, Jan. Study of laser wobbling welding process through the radiation of plasma plume. In: Lasers in Manufacturing Conference 2017. Proceedings.  München: WLT, 2017. [Lasers in Manufacturing Conference 2017 (LIM 2017), München, 26.06.2017-29.06.2017, DE].

Pikálek, Tomáš, Šarbort, Martin, Číp, Ondřej, Pham, Minh Tuan, Lešundák, Adam, Pravdová, Lenka, Buchta, Zdeněk. Phase and group refractive indices of air calculation by fitting of phase difference measured using a combination of laser and low-coherence interferometry. In: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection X. (Proceedings of SPIE 10329).  Bellingham: SPIE, 2017, č. článku 103293I. ISBN 9781510611030. ISSN 0277-786X. [Conference on Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /10./, Munich, 26.06.2017-29.06.2017, DE].

Řeřucha, Šimon, Holá, Miroslava, Šarbort, Martin, Oulehla, Jindřich, Mikel, Břetislav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Compact interferometric displacement gauge with sub-nanometer resolution and milimeter range. In: 2016 IEEE SENSORS. Proceedings.  Piscataway: IEEE, 2017, č. článku 7808489. ISBN 978-147998287-5. ISSN 1930-0395. [SENSORS 2016. IEEE Sensors Conference /15./, Orlando, 30.10.2017-03.11.2017, US].

Řiháček, J., Mrňa, Libor, Peterková, E., Dvořák, M. Possibilites of using the Erichsen test for determination of forming limit diagram and its utilization for hydroforming. In: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings.  Ostrava: TANGER, 2017, s. 286-391. ISBN 978-80-87294-79-6. [METAL 2017. International Conference on Metallurgy and Materials /26./, Brno, 24.05.2017-26.05.2017, CZ].

Šebestová, Hana, Horník, Petr, Mrňa, Libor. Vlastnosti hybridních LasTIG svarů oceli S460MC. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 52-53. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Škoda, P., Smotlacha, V., Velč, R., Münster, P., Kundrát, J., Altmann, M., Radil, J., Altmannová, L., Vohnout, R., Hažlinský, M., Horváth, T., Slavík, R., Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Joint stable optical frequency and precise time transfer over 406 km of shared fiber lines Study. In: 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2017).  Barcelona: IEEE, 2017, OCT (2017), s. 694-697. ISBN 978-1-5090-3982-1. [International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) /40./, Barcelona, 05.07.2017-07.07.2017, ES].

2016

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Pikálek, Tomáš; Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Kůr, J.; Konečný, P.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Automatický systém pro kalibraci koncových měrek optimalizovaný pro legální délkovou metrologii. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 16-17. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Pikálek, Tomáš; Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Kůr, J.; Konečný, P.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Automatic system for gauge block calibration optimized to meet legal length metrology requirements. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-10, č. článku 101420O. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Číp, Ondřej; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Lazar, Josef. Laserové chlazení zachycených iontů pro metrologii frekvence a času. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 20-21. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Fázově koherentní přenos stabilní optické frekvence pro senzorické sítě. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 22-23. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Smotlacha, V.; Vojtěch, J. Transfer of Stable Optical Frequency for Sensory Networks via 306 km Optical Fiber Link. In European Frequency and Time Forum (EFTF) 2016. Piscataway: IEEE, 2016, č. článku 16023665. ISBN 978-1-5090-0720-2. [European Frequency and Time Forum (EFTF 2016) /30./, York, 04.04.2016-07.04.2016, GB].

Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Coordinate interferometric system for measuring the position of a sample with infrared telecom laser diode. In Optics and Measurement International Conference 2016 (Proceedings of SPIE 10151). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-4, č. článku 101510X. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement International Conference 2016, Liberec, 11.09.2016-14.09.2016, CZ].

Horník, Petr; Mrňa, Libor. Možnosti monitorování laserového svařovacího procesu. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 26-27. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Horník, Petr; Mrňa, Libor; Pavelka, Jan. Possibilities in optical monitoring of laser welding process. In Optics and Measurement International Conference 2016 (Proceedings of SPIE 10151). Bellingham: SPIE, 2016, 1015110:1-6. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement International Conference 2016, Liberec, 11.09.2016-14.09.2016, CZ].

Hucl, Václav; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Řeřucha, Šimon; Pham, Minh Tuan; Pravdová, Lenka; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Dvojice fázově synchronizovaných polovodičových laserů pro délkovou metrologii. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 30-31. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Smotlacha, V.; Vojtěch, J.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Simultaneous transfer of optical frequency and time over 306 km long-haul optical fibre link. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-6, č. článku 101420M. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Pavelka, Jan; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Vysokofrekvenční rezonátor pro napájení iontové pasti. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 32-33. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Coordinate interferometric measurement with infrared telecom laser diode. In EUSPEN 2016. Proceedings of the 16th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology. Nottingham: Euspen, 2016, P1.58.1-P1.58.3. ISBN 978-095667908-6. [EUSPEN 2016. International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology /16./, Nottingham, 30.05.2016-03.06.2016, GB].

Mrňa, Libor; Pavelka, Jan; Horník, Petr; Hrabovský, J. Use of schlieren methods to study gas flow in laser technology. In Optics and Measurement International Conference 2016 (Proceedings of SPIE 10151). Bellingham: SPIE, 2016, 101510I:1-7. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement International Conference 2016, Liberec, 11.09.2016-14.09.2016, CZ].

Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lešundák, Adam; Obšil, P.; Filip, R.; Slodička, L.; Číp, Ondřej. Analysis of frequency noise properties of 729 nm extended cavity diode laser with unbalanced Mach-Zehnder interferometer. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-5, č. článku 101420E. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lešundák, Adam; Číp, Ondřej. Detekce frekvenčního šumu polovodičového laseru pracujícího na vlnové délce 729 nm. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 47-48. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Šmíd, Radek; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Length measurement in absolute scale via low-dispersion optical cavity. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-5, č. článku 101420T. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Šmíd, Radek; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. The low-dispersive optical cavity as a length sensor using radiation of an optical frequency comb. In EUSPEN 2016. Proceedings of the 16th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology. Nottingham: Euspen, 2016, P1.73.1-P1.73.3. ISBN 978-095667908-6. [EUSPEN 2016. International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology /16./, Nottingham, 30.05.2016-03.06.2016, GB].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Digital algorithms for parallel pipelined single detector homodyne fringe counting in laser interferometry. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-11, č. článku 101420Z. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Pravdová, Lenka; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Frekvenčně stabilizovaný polovodičový laserový zdroj pro interferometrii s vysokým rozlišením. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 55-56. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Řeřucha, Šimon; Yacoot, A.; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Stabilized semiconductor laser source for high-resolution interferometry. In EUSPEN 2016. Proceedings of the 16th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology. Nottingham: Euspen, 2016, 1.3.1-1.3.3. ISBN 978-095667908-6. [EUSPEN 2016. International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology /16./, Nottingham, 30.05.2016-03.06.2016, GB].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Self-referenced interferometer for form measurement of hollow cylinders. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-5, č. článku 101421Y. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK]. 

2015

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Active angular alignment of gauge block in double-ended interferometer for its calibration. In Photonics, Devices, and Systems VI. (Proceedings of SPIE 9450). Bellingham: SPIE, 2015, 94500H:1-7. ISBN 9781628415667. ISSN 0277-786X. [International Conference on Photonics, Devices, and System VI /8./, Prague, 27.08.2014-29.08.2014, CZ].

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Lešundák, Adam; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Vojtěch, J.; Smotlacha, V. Distribuce přesné optické frekvence a času po fotonických sítích v České Republice. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 12-13. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Čížek, Martin; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Souřadnicový interferometrický systém pro odměřování polohy vzorku elektronového litografu. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 16-17. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Mrňa, Libor; Pavelka, Jan. Využití šlírové metody pro zobrazení proudění v laserových technologiích. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 47-48. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Oulehla, Jindřich. Absorption cells based on HC-PCF fibers. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 51-52. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Oulehla, Jindřich; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Industrial interferometry systems for multi-axis measurement. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX (Proceedings of SPIE 9525). Bellingham: SPIE, 2015, 95254M:1-5. ISBN 9781628416855. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /9./, Munich, 22.06.2015-25.06.2015, DE].

Pham, Minh Tuan; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Frekvenční stabilizace laserové diody pracující na 633 nm pro metrologii délek. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 53-55. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Pham, Minh Tuan; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Narrow-linewidth tunable laser working at 633 nm suitable for industrial interferometry. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX (Proceedings of SPIE 9525). Bellingham: SPIE, 2015, 95254N:1-7. ISBN 9781628416855. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /9./, Munich, 22.06.2015-25.06.2015, DE].

Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Length characterization of a piezoelectric actuator travel with a mode-locked femtosecond laser. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX (Proceedings of SPIE 9525). Bellingham: SPIE, 2015, 95254K:1-7. ISBN 9781628416855. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /9./, Munich, 22.06.2015-25.06.2015, DE].

2014

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Active angular alignment of gauge block in system for contactless gauge block calibration. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 91321J:1-7. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Šarbort, Martin; Lazar, Josef. Air flow and length noise in displacement interferometry. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420D: 1-7. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Fejfar, A.; Kočka, J.; Stuchlík, J.; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Displacement Interferometry within a Passive Fabry-Perot Cavity. In Fringe 2013. 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology (Proceedings). Berlin: Springer-Verlag, 2014, S. 891-894. ISBN 978-3-642-36358-0. [International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology /7./, Nürtingen, 08.09.2013-11.09.2013, DE].

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej. Spectral Properties of Saturation Pressure Filled Iodine Absorption Cells. In Fringe 2013. 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology (Proceedings). Berlin: Springer-Verlag, 2014, S. 839-842. ISBN 978-3-642-36358-0. [International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology /7./, Nürtingen, 08.09.2013-11.09.2013, DE].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Klapetek, P.; Valtr, M.; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Čížek, Martin; Holá, Miroslava; Šerý, Mojmír. 6-axis interferometric coordinates measurement system for nanometrology. In Photonic Instrumentation Engineering (Proceedings of Spie 8992). Bellingham: SPIE, 2014, 89920W:1-8. ISSN 0277-786X. [Photonic Instrumentation Engineering, San Francisco, 02.02.2014-05.02.2014, US].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. New Approaches in Technology of Optical Frequency References for Laser Standards. In CPEM 2014. 29th Conference on Precision Electromagnetic Measuerements. Proceedings. Piscataway: IEEE, 2014, S. 594-595. ISBN 978-1-4799-5205-2. ISSN 0589-1485. [Conference on Precision Electromagnetic Measuerements /29./ CPEM 2014, Rio de Janeiro, 24.08.2014-29.08.2014, BR].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Optical Frequency References for Laser Interferometry. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420F: 1-6. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Chea, E.; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Spectral properties of iodine cells for laser standards. In 19th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 9441). Bellingham: SPIE, 2014, 94410L:1-6. ISBN 9781628415568. ISSN 0277-786X. [Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /19./, Jelenia Góra, 08.09.2014-12.09.2014, PL].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Spectral properties of molecular iodine absorption cells filled to saturation pressure. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 91320Y:1-7. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Advanced interferometry systems for dimensional measurement in nanometrology. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420P: 1-6. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Fejfar, Antonín; Stuchlík, Jiří; Kočka, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej. Displacement measurement with intracavity interferometry. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 913210:1-6. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 43-44. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej. Interferometry within a resonant cavity with standing wave detection. In Second International Conference on Applications of Optics and Photonics (Proceedings of SPIE 9286). Bellingham: SPIE, 2014, 92860C:1-6. ISBN 9781628413618. ISSN 0277-786X. [Second International Conference on Applications of Optics and Photonics, Aveiro, 26.05.2014-30.05.2014, PT].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich. Interferometry with Stabilization of Wavelength within a Fixed Measuring Range. In Fringe 2013. 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology (Proceedings). Berlin: Springer-Verlag, 2014, S. 645-648. ISBN 978-3-642-36358-0. [International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology /7./, Nürtingen, 08.09.2013-11.09.2013, DE].

Mrňa, Libor. Deformovatelné zrcadlo pro výkonové technologické lasery. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 51-52. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava. Deformable mirror for high power laser applications. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420W: 1-5. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin. Plasma bursts in deep penetration laser welding. In Physics Procedia. 8th International Conference on Laser Assisted Net Shape Engineering (LANE 2014). Amsterdam: Elsevier, 2014, S. 1-1436. ISSN 1875-3892. [LANE 2014. International Conference on Photonic Technolgies /8./, Fürth, 08.09.2014-11.09.2014, DE].

Müllerová, Ilona; Radlička, Tomáš; Mika, Filip; Krzyžánek, Vladislav; Neděla, Vilém; Sobota, Jaroslav; Zobač, Martin; Kolařík, Vladimír; Starčuk jr., Zenon; Srnka, Aleš; Jurák, Pavel; Zemánek, Pavel; Číp, Ondřej; Lazar, Josef; Mrňa, Libor. Main Activites of the Institute of Scientific Instruments. In Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM. Brno: Institute of Scientific Instruments AS CR, v. v. i, 2014, S. 7-8. ISBN 978-80-87441-12-1. [Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM, Mikulov, 26.08.2014-31.08.2014, CZ].

Oulehla, Jindřich. Stanice pro LIDT testy optických komponentů při kryogenních teplotách. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 55-56. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Thin film deposition and LIDT testing at ISI Brno. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420Y: 1-5. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Interferometrický odměřovací systém pro elektronový litograf. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 65-66. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Interferometric measurement system for cost effective e-beam writer. In Photonic Instrumentation Engineering (Proceedings of Spie 8992). Bellingham: SPIE, 2014, 89920X:1-6. ISSN 0277-786X. [Photonic Instrumentation Engineering, San Francisco, 02.02.2014-05.02.2014, US].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Computational approach to phase detection in frequency-modulation interferometry. In General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014 XXXIth URSI (Proceedings IEEE). Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. [URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS) 2014 /31./, Beijing, 16.08.2014-23.08.2014, CN].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Tilt angle measurement with a Gaussian-shaped laser beam tracking. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 91321E:1-6. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE]. 

2013

Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Femtosecond laser in gauge block calibration. In 21th annual International Conference on Advanced Laser Technologies ALT´13 Montenegro: University of Montenegro, 2013. [ALT´13. Annual International Conference on Advanced Laser Technologies /21./, Budva, 16.09.2013-20.09.2013, ME].

Buchta, Zdeněk; Řeřucha, Šimon; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. System for contactless gauge blocks measurement. In 8th International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (ISPEMI) (Proceedings of SPIE 8759). Bellingham: SPIE, 2013, 875915:1-7. ISBN 9780819495501. ISSN 0277-786X. [International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (ISPEMI) /8./, Chengdu, 08.08.2012-11.08.2012, CN].

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Konečný, P.; Valtr, M.; Campbellová, A.; Klapetek, P. New concept of long-range scanning probe microscope stage based on mechanism with stuck planchets. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 9-10. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej; Fejfar, A.; Stuchlík, J.; Kočka, J.; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Nanopositioning with detection of a standing wave. In NANOCON 2013. 5th International Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2013. ISBN 978-80-87294-44-4. [NANOCON 2013. International Conference /5./, Brno, 16.10.2013-18.10.2013, CZ].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Position sensing with standing wave detection within a pasive Fabry-Perot cavity. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 111. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Precision positioning with suppression of the influence of refractive index of air. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII (Proceedings of SPIE Vol. 8788). Part Two. Bellingham: SPIE, 2013, 878831:1-7. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /8./, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Jedlička, Petr; Lešundák, Adam; Oulehla, Jindřich; Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Šmíd, Radek; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Automatic unit for measuring refractive index of air based on Ciddor equation and its verification using direct interferometric measurement method. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII (Proceedings of SPIE Vol. 8788). Part Two. Bellingham: SPIE, 2013, 878837:1-9. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /8./, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Jedlička, Petr; Lešundák, Adam; Oulehla, Jindřich; Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Šmíd, Radek; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Automatic unit for measuring refractive index of air based on Ciddor equation and its verification using direct interferometric measurement method. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII (Proceedings of SPIE Vol. 8788). Part Two. Bellingham: SPIE, 2013, 878837:1-9. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /8./, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich. Interferometry with Stabilization of Wavelength within a Fixed Measuring Range. In Osten, W. (ed.). FRINGE 2013 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, S. 645-648. Sringer. ISBN 978-3-642-36358-0. [FRINGE 2013 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology, Nurtingen, 09.09.2013-11.09.2013, DE].

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Oulehla, Jindřich. Short-range six-axis interferometer controlled positioning for local probe microscopy. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 117. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Adaptive optics for control of the laser welding process. In OaM 2012 - Optics and Measurement International Conference. Proceedings of a meeting. Vol. 48. Liberec: EDP Sciences, 2013, 00017:1-6. ISBN 9781632661944. [OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement, Liberec, 16.10.2012-18.10.2012, CZ].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Correlation between the keyhole depth and the frequency characteristics of light emissions in laser welding. In Physics procedia. Lasers in Manufacturing (LIM 2013). Vol. 41. Amsterdam: Elsevier, 2013, S. 469-477. ISSN 1875-3892. [Lasers in Manufacturing Conference 2013, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Mrňa, Libor. Výkonové laserové technologie na ÚPT v roce 2013. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 61-62. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Oulehla, Jindřich. LIDT testy optických komponentů při kryogenních teplotách. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 63-64. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ]. 

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Digital Approach to Fringe Interpolation with a Single Photodetector for Cost-Effective Displacement Measurement. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 113. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Řeřucha, Šimon. Interferometrické odměřování vzdálenosti s frekvenční modulovaným svazkem. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 70-71. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Jedlička, Petr; Řeřucha, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Wavelength modulation-based method for interference phase detection with reduced optical complexity. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII (Proceedings of SPIE Vol. 8788). Part Two. Bellingham: SPIE, 2013, 87883C:1-9. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /8./, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Lazar, Josef. Měření výchylek pomocí detekce polohy laserového svazku. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 72-73. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

2012

Kolařík, Vladimír; Zobač, Martin; Fořt, Tomáš; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Mikmeková, Šárka; Mikmeková, Eliška; Mrňa, Libor; Horáček, Miroslav; Sobota, Jaroslav. Institute of Scientific Instruments: An Overview Presenatation. In METAL 2012 Conference Proceedings. 21st International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd, 2012, S. 26-31. ISBN 978-80-87294-29-1. [METAL 2012. International Conference on Metallurgy and Materials /21./, Brno, 23.05.2012-25.05.2012, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich. Displacement measurement with over-determined interferometer. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86970E:1-7. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Mikmeková, Šárka; Mrňa, Libor; Mikmeková, Eliška; Müllerová, Ilona; Frank, Luděk. Examination of metals and alloys with slow and very slow electrons. In METAL 2012 Conference Proceedings. 21st International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd, 2012. ISBN 978-80-87294-29-1. [METAL 2012. International Conference on Metallurgy and Materials /21./, Brno, 23.05.2012-25.05.2012, CZ].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Adaptive optics for control of the laser welding process. In Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V. (ed.). Optics and Measurement 2012. Proceedings of the International Conference. Praha: Institute of Plasma Physics, 2012, S. 93-98. ISBN 978-80-87026-02-1. [Optics and Measurement 2012, Liberec, 16.10.2012-18.10.2012, CZ].

Mrňa, Libor; Lidmila, Z.; Podaný, K.; Forejt, M.; Kubíček, J. Manufacturing of Solar Absorber by Unconventional Methods. In METAL 2012 Conference Proceedings. 21st International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd, 2012. ISBN 978-80-87294-29-1. [METAL 2012. International Conference on Metallurgy and Materials /21./, Brno, 23.05.2012-25.05.2012, CZ].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. Laser damage testing of optical components under cryogenic conditions. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86971B: 1-4. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Computational approach to homodyne detection of interference phase. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, S. 869707:1-9. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

2011

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Light source for low-coherence interferometry combining LED and single mode optical fibre. In Photonics, Devices, and Systems V. (Proceedings of SPIE 8306). Bellingham: SPIE, 2011, 83060E:1-5. ISBN 9780819489531. [Conference on Photonics, Devices, and Systems /5./, Prague, 24.08.2011-26.08.2011, CZ].

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Light source for low-coherence interferometry surface diagnostics. In International Conference on Applications of Optics and Photonics (Proceedings of SPIE Vol. 8001). Bellingham: SPIE, 2011, 80013E:1-7. ISBN 978-0-8194-8575-5. [International Conference on Applications of Optics and Photonics, Braga, 03.05.2011-07.05.2011, PT].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Fejfar, Antonín; Stuchlík, Jiří. Displacement Interferometry in Passive Fabry-Perot Cavity. In NANOCON 2011. 3rd International Conference. Ostrava: Tanger spol. s r. o, 2011, S. 688-694. ISBN 978-80-87294-27-7. [NANOCON 2011. International Conference /3./, Brno, 21.09.2011-23.09.2011, CZ].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Fejfar, Antonín; Stuchlík, Jiří. Position measurement in standing wave interferometer for metrology of length. In Tománek, P.; Senderáková, D.; Páta, P. (ed.). Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011, "830607-1"-"830607-7". Proceedings of SPIE, 8306. ISBN 9780819489531. ISSN 0277-786X. [Photonics, Devices, and Systems V, Praha, 24.08.2011-26.08.2011, CZ].

Šarbort, Martin; Mrňa, Libor; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Dependence of energy distribution in the keyhole on optical parameters of the focusing system in laser welding. In ICALEO 2011 Conference Proceedings. Orlando: Laser Institute of America, 2011, S. 418-426. ISBN 978-0-912035-94-9. [ICALEO 2011 /30./ International congress on applications of lasers and electro-optics, Orlando, 23.10.2011-27.10.2011, US].

Oulehla, Jindřich; Šmíd, Radek; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Jedlička, Petr; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Evaluation of thermal expansion coefficient of Fabry-Perot cavity using an optical frequency comb. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VII (Proceedings of SPIE Vol. 8082). Bellingham: SPIE, 2011, 80823Q:1-9. ISBN 978-0-8194-8678-3. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VII, Munich, 23.05.2011-26.05.2011, DE].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. Optical coating on laser crystals for HiPER project. In Laser-Induced Damage in Optical Materials: 2011 (Proceedings of SPIE Vol. 8190). Bellingham: SPIE, 2011, 81900Q:1-4. ISBN 978-0-8194-8823-7. [2011 Laser Damage - Annual Symposium on Optical Materials for High Power Lasers /43./, Boulder, 18.09.2011-21.09.2011, US].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. Optical coating on laser crystals for HiPER project. In Diode-Pumped High Energy and High Power Lasers / ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions and Petawatt Photonics / HiPER: the European Pathway to Laser Energy (Proceedings of SPIE Vol. 8080). Bellingham: SPIE, 2011, 80800I:1-4. ISBN 978-0-8194-8670-7. [Diode-Pumped High Energy and High Power Lasers / ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions and Petawatt Photonics / HiPER: the European Pathway to Laser Energy, Praha, 18.04.2011-20.04.2011, CZ].

Řeřucha, Šimon; Bartonička, T.; Jedlička, Petr. GTAG: architecture and design of miniature transmitter with position logging for radio telemetry. In Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011 (Proceedings of SPIE Vol. 8008). Bellingham: SPIE, 2011, 80080B:1-7. ISBN 978-0-8194-8582-3. [Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, Wilga, 23.05.2011-29.05.2011, PL].

Šarbort, Martin; Mrňa, Libor; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Dependence of energy distribution in the keyhole on optical parameters of the focusing system in laser welding. In ICALEO 2011 Conference Proceedings. Orlando: Laser Institute of America, 2011, S. 418-426. ISBN 978-0-912035-94-9. [ICALEO 2011 /30./ International congress on applications of lasers and electro-optics, Orlando, 23.10.2011-27.10.2011, US].

2010

Jedlička, Petr; Mrňa, L.; Šarbort, M.; Řeřucha, Šimon. Adaptive feedback beam shaping of the CO2 welding laser. In Laser Beam Shaping XI (Proceedings of SPIE Vol. 7789). Bellingham: SPIE, 2010, 77890V: 1-8. ISBN 978-0-8194-8285-3. [Laser Beam Shaping XI, San Diego, 02.08.2010, US].

Jedlička, Petr; Čížek, Martin; Řeřucha, Š.; Bartonička, T. BAARA Biological AutomAted RAdiotelemetry system: New technology in ecological field studies. In 15th International Bat Research Conference. Kostelec n. Černými lesy: Lesnická práce, 2010, P107: 1. ISBN 978-80-87154-46-5. [International Bat Research Conference /15./, Praha, 23.08.2010-27.08.2010, CZ].

Jedlička, Petr; Řeřucha, Šimon. Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu a jeho řízení. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 29. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. AR coating on laser crystals for HiPER project. In Current Developments in Lens Design and Optical Engineering XI; and Advances in Thin Film Coatings VI (Proceedings of SPIE Vol. 7786). Bellingham: SPIE, 2010, 778614:1-4. ISBN 978-0-8194-8282-2. [Current Developments in Lens Design and Optical Engineering /11./ and Advances in Thin Film Coatings /6./, San Diego, 01.08.2010-03.08.2010, US].

Oulehla, Jindřich. Interferenční vrstvy na krystalech pro optické zesilovače. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 53. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Pokorný, Pavel. Tenké vrstvy pro laserovou optiku. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 55. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Lučan, R. K.; Bartonička, T.; Čížek, Martin; Jedlička, Petr; Řeřucha, Šimon; Šálek, M.; Nicolaou, H.; Horáček, I. Spatial activity and diet of Rousettus aegyptiacus in Cyprus: Does conservation of the only European fruit bat depend on supporting alien plants?. In 15th International Bat Research Conference. Kostelec n. Černými lesy: Lesnická práce, 2010, S14.9:1. ISBN 978-80-87154-46-5. [International Bat Research Conference /15./, Praha, 23.08.2010-27.08.2010, CZ].

Proceedings Paper - Czech Conference

2019

Horník, Petr, Mrňa, Libor, Šarbort, Martin, Šebestová, Hana. Měření a simulace zpětně odraženého záření při penetračním laserovém svařování. In: Růžička, Bohdan, ed. E-sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2019, s. 15-16. ISBN 978-80-87441-27-5.

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Vliv teploty na spektrální valstnosti optických tenkých vrstev v laserové spetroskopii s absorpčními kyvetami. In: Růžička, Bohdan, ed. E-sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2019, s. 35-36. ISBN 978-80-87441-27-5.

Šebestová, Hana, Horník, Petr, Mrňa, Libor. Teplotní gradienty při laserovém svařování. In: Růžička, Bohdan, ed. E-sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2019, s. 41-42. ISBN 978-80-87441-27-5.

2018

 Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Jelínek, Michal, Hrabina, Jan, Řeřucha, Šimon, Mikel, Břetislav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej, Smotlacha, V., Havliš, O., Vojtěch, J. Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 15-16. ISBN 978-80-87441-24-4.

Horník, Petr, Mrňa, L., Šebestová, Hana. Měření laserového svařovacího procesu vysokorychlostní kamerou a fotodiodou. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 27-28. ISBN 978-80-87441-24-4.

Hošek, Martin, Řeřucha, Šimon, Pravdová, Lenka, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 29-30. ISBN 978-80-87441-24-4.

Jedlička, Petr, Mikel, Břetislav, Řeřucha, Šimon, Matěj, Z., Herman, O., Holá, Miroslava, Jelínek, Michal, Pavelka, Jan, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 31-32. ISBN 978-80-87441-24-4.

Kubíček, J., Doležal, P., Mrňa, Libor, Šebestová, Hana, Horník, Petr. Synergické efekty svařování laser - TIG. In: Technická konference 2018.  Brno: TESYDO, 2018, 100-107. ISBN 978-80-87102-19-0.

Mrňa, Libor, Horník, Petr, Šebestová, Hana, Pavelka, Jan. Trendy a tendence v průmyslových laserových aplikacích. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 45-46. ISBN 978-80-87441-24-4.

Šebestová, Hana, Horník, Petr, Mrňa, Libor. Pevnostní charakteristiky hybridních LasTIG svarů termomechanicky zpracovaných ocelí. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 51-52. ISBN 978-80-87441-24-4.

2012

Oulehla, Jindřich. LIDT testy optických komponentů při kryogenních teplotách. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 39. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

2010

Mrňa, L.; Šarbort, M.; Jedlička, Petr; Řeřucha, Š. On-line diagnostika laserového svařování a její využití pro verifikaci svarů. In Sborník konference: Nové přístupy a aplikace EU směrnic, Eurokódů i EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení. Brno: TDS Brno - SMS, s.r.o, 2010, S. 237-244. ISBN 978-80-87102-05-3. [Nové přístupy a aplikace EU směrnic, Eurokódů i EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení, Hrotovice, 16.03.2010-17.03.2010, CZ].

Contractual Research

2019

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Lazar, Josef, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav. SMV-2019-33: Optická reference pro stabilizovaný laser. Brno: C.N.R.S.-SCTD-0205, 2019. 5 s.

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Lazar, Josef, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav. SMV-2019-34: Spektroskopické reference. Brno: DLR Institut fur Antriebstechnik, 2019. 3 s.

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Lazar, Josef, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav. SMV-2019-35: Acetylenové kyvety. Brno: BEIJING ZHONGJIXINKE SCIENTIFIC INSTRUMENT CO. Ltd, 2019. 3 s.

Mrňa, Libor. SMV-2019-17: Lascam_las. Brno: LASCAM systems s.r.o., 2019. 8 s.

Mrňa, Libor. SMV-2019-18: Siemens_lasturbo. Brno: Siemens, s.r.o., 2019. 4 s.

Mrňa, Libor. SMV-2019-19: Tecpa_svar. Brno: Tecpa s.r.o., 2019.

Mrňa, Libor. SMV-2019-20: VVÚ_laser_balist. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s.p., 2019.

Mrňa, Libor. SMV-2019-21: Narran LasTech81. Brno: Narran, s.r.o., 2019.

Mrňa, Libor. SMV-2019-22: KeyDesign_laser svar. Brno: Keydesign s.r.o, 2019. 4 s.

Mrňa, Libor. SMV-2019-23: Laser svar. Brno: PZK BRNO a.s., 2019.

Mrňa, Libor. SMV-2019-24: SOTe_vlnovec. Brno: SOTe spol.s.r.o., 2019.

Mrňa, Libor. SMV-2019-25: Vývoj laserového svařence pro hydroforming. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2019.

Mrňa, Libor. SMV-2019-26: Thermacut Course. Brno: Thermacut k.s., 2019. 4 s.

Mrňa, Libor. SMV-2019-27: THK_Lasersvar. Brno: THK Rhytm Automotive Czech a.s., 2019.

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel. SMV-2019-59: Kontrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav. Brno: PSI, s.r.o., 2019. 15 s.

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel. SMV-2019-60: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel. Brno: Kvant Lasers s.r.o., 2019. 8 s.

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel. SMV-2019-61: Konstrukce a depozice systému optických interferenčních vrstev filtrujícího laserové záření. Brno: VAMEL Meditec s.r.o., 2019. 3 s.

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel. SMV-2019-62: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů pro analyzátor světla. Brno: Ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno, 2019. 3 s.

Somer, J., Helán, R., Urban, F., Mikel, Břetislav. Optovláknový vysokoteplotní senzor s plně dielektrickou konstrukcí. 2019.
 

2018

Horáček, Miroslav, Kolařík, Vladimír, Matějka, Milan, Krátký, Stanislav, Chlumská, Jana, Meluzín, Petr, Král, Stanislav, Fořt, Tomáš, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel. SMV-2018-04: Planární mikrostruktury pro optické aplikace. Brno: Meopta - optika, 2018. 10 s.

Mrňa, Libor. SMV-2017-08: Výzkum proudění plynů laserovými řeznými tryskami včetně testů životnosti trysek v reálném provozu. Brno: Thermaceut, 2018. 9 s.

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel. SMV-2018-06: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování. Brno: PSI, 2018. 13 s.

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel. SMV-2018-07: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel. Brno: Kvant, 2018. 7 s.

2016

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. SMV-2016-23: Kyvety pro kosmický výzkum. Brno: ZARM - Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, 2016. 4 s.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-24: Laserové měřicí systémy. Brno: ANTONIN SCHENK s.r.o., 2016. 5 s.

Lazar, Josef; Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-25: Optická frekvenční reference. Brno: PHOTONLABS INSTRUMENS, 2016. 5 s.

Lazar, Josef; Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-26: Optická spektroskopická reference. Brno: MAX-PLANCK INSTITUT, 2016. 5 s.

Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Král, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Fořt, Tomáš; Oulehla, Jindřich; Šerý, Mojmír. SMV-2016-03: Přesné reliéfní struktury. Brno: TESCAN Brno s.r.o., 2016. 10 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-18: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování. Brno: PSI (Photon Systems Instruments) spol. s. r.o., 2016. 17 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-19: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel. Brno: Kvant, spol. s r.o., FMFI UK, 2016. 10 s.

2015

Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. SMV-2015-34: Realizace nové optické metody na měření přímosti vývrtů balistických hlavní. Brno: Prototypa-ZM, s.r.o, 2015. 7 s.

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. SMV-2015-24: Reference optických kmitočtů pro laserovou spektroskopii. Brno: National Institute of Metrological Research (INRiM), 2015. 5 s.

Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. SMV-2015-38: Možnosti realizace laserového zdroje pro distribuci stabilních optických frekvencí. Brno: CESNET, 2015. 5 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. SMV-2015-21: Optická frekvenční reference pro viditelnou spektrální oblast. Brno: Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, 2015. 5 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. SMV-2015-22: Vzorky absorbérů pro spektroskopická měření. Brno: Enrichment Technology Company, 2015. 5 s.

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. SMV-2015-16: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických interferenčních tenkých vrstev. Brno: Kvant, s. r. o, 2015. 10 s.

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. SMV-2015-17: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování. Brno: PSI, s. r. o, 2015. 15 s.

2014

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2014-08: Konstrukce, vývoj a depozice funkčních vzorků interferenčních filtrů. Brno: Kvant s.r.o, 2014. 2 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2014-12: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování. Brno: PSI s. r. o, 2014. 5 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2014-13: Konstrukce, vývoj a depozice funkčních vzorků interferenčních filtrů. Brno: RNDr. Oldřich Bartoník (JVB), 2014. 2 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2014-19: Konstrukce, vývoj a depozice funkčních vzorků interferenčních filtrů. Brno: Tescan Brno s.r.o, 2014. 2 s.

2013

Jedlička, Petr; Lazar, Josef; Řeřucha, Jan; Šarbort, Martin. SMV-2013-04: Systém pro měření úhlů na ELI manipulátorech. Brno: DELONG INSTRUMENTS a.s, 2013. 5 s.

Lazar, Josef; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Řeřucha, Jan; Jedlička, Petr. SMV-2013-05: Studie řešení měřicích technik pro měření úhlů s extrémním rozlišením. Brno: DELONG INSTRUMENTS a.s, 2013. 31 s.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Šarbort, Martin; Řeřucha, Jan. SMV-2013-21: Návrh řešení a pilotní experimentální ověření systému na měření přímosti hlavní střelných zbraní. Brno: Prototypa-ZM, s.r.o, 2013. 14 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2013-02: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev. Brno: API Optix s.r.o, 2013. 3 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2013-17: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev. Brno: KVANT spol. s r. o, 2013. 3 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2013-23: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování. Brno: PSI (Photon Systems Instruments), s.r.o, 2013. 3 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2013-25: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev pro interferometry. Brno: RNDr. František Blata, 2013. 3 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2013-26: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev. Brno: RNDr. Oldřich Bartoník, 2013. 3 s.

2012

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2012-10: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování. Brno: PSI (Photon Systems Instruments), s.r.o, 2012. 3 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2012-17: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev pro interferometry. Brno: RNDr. František Blata, 2012. 3 s.

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2012-18: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev. Brno: RNDr. Oldřich Bartoník, 2012. 3 s.

Collaborative Research

2019

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Referenční jednotka optických kmitočtů pro lineární absorpční spektroskopii obsahující mikrostrukturní optické vlákno s dutým jádrem. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 04.12.2019. 33481.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Referenční jednotka pro lineární i saturovanou absorpční spektroskopii obsahující mikrostrukturní optické vlákno s dutým jádrem. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 04.12.2019. 33482.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Pham, Minh Tuan, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Soustava stabilizovaného laseru s optovláknovou kyvetou. 2019.

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav, Lazar, Josef. Víceprůchodová absorpční kyveta. 2019.

Jedlička, Petr, Řeřucha, Šimon, Pavelka, Jan, Čížek, Martin, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Digitální přijímač pro detekci signálů automatického radiového zaměřování. 2019.

Jedlička, Petr, Řeřucha, Šimon, Pavelka, Jan, Čížek, Martin, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Rychlý anténní přepínač pro automatické radiové zaměřování. 2019.

Jedlička, Petr, Řeřucha, Šimon, Pavelka, Jan, Čížek, Martin, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Zařízení pro měření nebo kalibraci směrových charakteristik přístrojů. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 17.12.2019. 33536.

Mikel, Břetislav, Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Hucl, Václav, Jelínek, Michal. Modul pro kalibraci optické frekvence optického spektrometru. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 03.12.2019. 33453.

Mikel, Břetislav, Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Hucl, Václav, Jelínek, Michal. Modul pro kalibraci optické frekvence optického spektrometru s interní referencí. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 03.12.2019. 33451.

Mrňa, Libor. Precizní držák pro polohovánı́ hořáku TIG na laserové hlavě HIGHYAG. 2019.

Mrňa, Libor, Šebestová, Hana, Horník, Petr, Jedlička, Petr. System for detection and analysis of back-reflected laser radiation. 2019.

Mrňa, Libor, Jedlička, Petr, Šebestová, Hana, Horník, Petr. Zařízení pro monitorování procesu svařování kontinuálním laserovým svazkem a zařízení pro svařování kontinuálním laserovým svazkem. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 17.09.2019. 33227.

Řeřucha, Šimon, Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Lazar, Josef, Konečný, P., Kůr, J., Číp, Ondřej. Integrovaný laserový snímač délky pro kontaktní měření. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 30.07.2019. 33046.

Řeřucha, Šimon, Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Lazar, Josef, Konečný, P., Kůr, J., Klapetek, P., Číp, Ondřej. Integrovaný laserový snímač délky s kontaktním dotekem. 2019.

Řeřucha, Šimon, Šarbort, Martin, Mikel, Břetislav, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Hucl, Václav, Pham, Minh Tuan, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Řídicí jednotka pro laserový interferometr. 2019. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 20.08.2019. 33129.
 

2018

Číp, Ondřej, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hrabina, Jan, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Lazar, Josef, Helán, R., Urban, F. Jednotka pro kompenzaci fluktuace zpoždění na fotonickém spoji. 2018.

Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Elektronická jednotka pro kompenzaci fluktuace zpoždění na fotonickém spoji a přenosová sestava obsahující tuto jednotku. 2018. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 28.08.2018. 32014.

Lazar, Josef, Šarbort, Martin. Fokusační senzor pro měření polohy optických povrchů. 2018. Královopolská 147, 612 64 Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 30.04.2018. 31748.

Lazar, Josef, Buchta, Zdeněk, Pikálek, Tomáš. Sestava zdroje optického záření s volitelnou koherenční délkou. 2018. Královopolská 147, 612 64 Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 30.04.2018. 31749.

Mrňa, Libor, Horník, Petr, Šebestová, Hana. Polohovací držák pro hybridní svařování. 2018. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 25.09.2018. 32098.

Mrňa, Libor, Řiháček, J., Podaný, K., Šarbort, Martin. Solární absorbér se strukturovaným povrchem, solární kolektor obsahující uvedený solární absorbér a sestava těchto solárních kolektorů. 2018. Brno : Vysoké učení technické, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 25.09.2018. 32096.

2016

Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Konečný, Pavel. Sestava pro kalibraci délky koncových měrek. 2016. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. , Brno, MESING, spol. s r.o., Brno, 22.11.2016. 30043.

Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Konečný, P.; Kůr, J. Systém pro hromadné kalibrace souborů koncových měrek bezkontaktním způsobem. 2016.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Oulehla, Jindřich. Interferometrický systém pro diferenční měření. 2016.

2015

Mrňa, Libor; Pavelka, Jan. Zařízení pro vizualizaci proudících plynů při laserovém svařování a řezání pomocí šlírové metody. 2015.

2014

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin. Stavitelný kolimátor pro laserovou svařovací hlavu Precitec YW30. 2014.

Řeřucha, Šimon; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Systém vláknového interferometru s modulací vlnové délky laseru integrovaného do průmyslového sensoru. 2014.

2013

Mrňa, Libor. Adaptivní zrcadlo pro výkonové laserové aplikace. 2013.

Mrňa, Libor. Svařovací hlava pro hybridní svařování Laser-TIG. 2013.

2012

Brzobohatý, Oto; Čižmár, T.; Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich; Zemánek, Pavel. Jednosvazková optická třídička. 2012.

Mrňa, Libor. Tepelný výměník s řízenou cirkulací. 2012.

2011

Jedlička, Petr; Mrňa, Libor; Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin. Laserová svařovací hlava se zpětnovazebním řízením a optimalizací svařovacího procesu. 2011.

2010

Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Vysílač pro tracking malých obratlovců s GPS lokací. 2010.