Novinky oddělení

Magnetická rezonance a kryogenika

Dne 2.12.2021 byl odvysílán rozhovor na Českém rozhlasu Plus s vědci ze skupiny Kryogenika a |supravodivost o spolupráci s agenturou ESA. continue
2.12.2021 - Kryogenika a supravodivost
Vědecká skupina Kryogeniky a supravodivosti, ÚPT AV ČR se zapojila do evropského vesmírného programu v rámci spolupráce využití sondy JUICE, která má zkoumat planetu Jupiter a její měsíce. continue
2.12.2021 - Kryogenika a supravodivost
Ocenění "Best Paper of 2019 Award" časopisu CRYOGENICS získala vědecká skupina Kryogeniky a supravodivosti, ÚPT AV ČR. continue
17.12.2020 - Kryogenika a supravodivost
Dne 20. 1. 2020 od 9.00 hod. se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskuteční workshop na téma: Quantum optics and quantum phase transitions. continue
17.1.2020 - Kryogenika a supravodivost
se konal ve dnech 12.-13. 12. 2018 a jeho přínosem bylo zvýšení povědomí o možnostech multiparametrického kvantitativního biomedicínského MR zobrazování. continue
4.2.2019 - Magnetická rezonance