Modernization and support of research activities of the national infrastructure for biological and medical imaging Czech-BioImaging

144302

Modernization and support of research activities of the national infrastructure for biological and medical imaging Czech-BioImaging

Czech-BioImaging, the national infrastructure for biological and medical imaging, is a distributed research infrastructure composed of several Czech state-of-the-art imaging sites, which provides open access to a wide portfolio of imaging methods. The availability of this technology to the scientific community is a necessary condition for ensuring the competitiveness of biological and medical sciences in the Czech Republic. The aim of this project is modernization of the current instrumentation of the infrastructure and support for own research projects.

 

This project is co-financed by the EU.

 

esif

ISI investigator: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Investigator: 
Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Co-investigators: 

Ing. Michal Mikl, Ph.D. - Masarykova univerzita
Ing. Jana Nebesářová CSc.- Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
RNDr. Lucie Kubínová, CSc, - Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Martin Mistrík, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Ing. Zenon Starčuk, CSc. - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně
Mgr. Aleš Benda, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze

Agency: 
MŠMT
Identif. Code: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775
Date from: 
1. 1. 2017
Date to: 
31. 12. 2020