Metody vzdáleného monitorování úrovně ionizujícího záření s energetickým rozlišením zdrojů

495004

Metody vzdáleného monitorování úrovně ionizujícího záření s energetickým rozlišením zdrojů

Návrh projektu je orientován na výzkum a vývoj dozimetrických systémů pro vzdálené měření ionizujícího záření. Výzkum bude zaměřen na oblast optovláknových systémů využitelných pro detekci ionizujícího záření zejména v částicových urychlovačích a jaderných reaktorech. Kompaktnost a odolnost systémů umožní v budoucnu využití i v nových malých modulárních reaktorech. Systémy budou monitorovat záření v širokém rozsahu od stovek uGy/h do stovek Gy/h. Zvláštní pozornost bude věnována energetickému rozlišení měřeného spektra pro neutronové a gama záření. Návrh projektu je tak orientován na vzdálené monitorování nízkých i vysokých dávkových příkonů za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a osob a zlepšení znalostí o bezpečnosti jaderných zařízení.

ISI investigator: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Investigator: 
Mikel Břetislav - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Co-investigators: 

Matěj Zdeněk RNDr., Ph.D. - Masarykova univerzita
Košťál Michal - Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Jančář Aleš - VF, a.s.

Agency: 
MV ČR
Identif. Code: 
VB02000063
Date from: 
1. 1. 2024
Date to: 
31. 12. 2026