International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves

458501

International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves

Letní škola bude tematicky zaměřena na vysokofrekvenční elektroniku, sdělovací techniku, optoelektroniku, optiku, laserové technologie a mikrovlnné a terahertzové technologie. Je určena pro postgraduální studenty, především absolventy elektrotechnických fakult technických vysokých škol, oborů mikrovlnná a vysokofrekvenční elektronika, ale také pro absolventy přírodovědeckých fakult, oborů fyzikální elektronika, nebo optika a fotonika.

ISI investigator: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Investigator: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agency: 
AV ČR
Identif. Code: 
VVAM-18-06
Date from: 
7. 7. 2018
Date to: 
31. 7. 2018