Implementace MR technik pro kvantifikaci tukové frakce v silných magnetických polích.

178501

Implementace MR technik pro kvantifikaci tukové frakce v silných magnetických polích.

Tuky tvoří významnou část organismu lidí a zvířat a zároveň mohou sloužit jako biomarkery v mnoha oblastech medicíny. Z tohoto důvodu je vhodné umět co nejpřesněji kvantifikovat tukovou složku (určit koncentraci), často označovanou jako tuková frakce (FF – fat fraction). MRI (magnetic resonance imaging) metodologie využívá fyzikálních vlastností vody a lipidů. MRI v kombinaci s vhodným zpracováním umožňuje detekovat tuk a kvantifikovat poměr vody a tuků ve zkoumané tkáni. Tyto specifické techniky jsou nazývány Dixonovy metody (dále jen DM). Cílem pracovního programu je implementace těchto metod na MR tomograf s vysokým magnetickým polem 9,4T (Bruker), který je umístěn na ÚPT a byl zakoupen z prostředků projektu ALISI. Zmíněný tomograf je z hlediska svých parametrů velmi unikátní zařízení a v ČR nemá prozatím konkurenci. Projekt je zamýšlen ve dvou fázích. První fáze spočívá ve vytvoření fantomu, který by se blížil svými parametry in-vivo aplikaci (stejný signálový model, teplota). Tato fáze je důležitá z hlediska testování přesnosti DM. Následně budou vybrané metody otestovány na zvířatech. Na tomografu (9.4T) v ÚPT už byla úspěšně implementována nová tříbodová DM. Primárním cílem programu bude implementace tzv., multi-echo Dixonových metod na 9,4T MR systém a jejich rozvoj. Výhodou multi-echo (čtyři a vícebodové) DM metod je jejich vyšší přesnost při kvantifikaci poměru vody a tuku ve zkoumané tkáni (přesnější signálový model).

ISI investigator: 
Ing. Radim Kořínek, Ph.D.
Investigator: 
Radim Kořínek - Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.
Agency: 
AV ČR
Identif. Code: 
L100651651
Date from: 
1. 7. 2016
Date to: 
30. 6. 2018