High-tech detection systems for electron microscopy

581201

High-tech detection systems for electron microscopy

Vysoce citlivé high-tech scintilační a scintilačně-ionizační detektory signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy budou pomocí matematickofyzikálního modelování a Monte Carlo simulací zkoumány a při sdílení špičkových technologií a knowhow testovány a vyvíjeny. Výsledky projektu, vyznačující se špičkovou technologickou úrovní a vysokou přidanou hodnotou, staví na zkušenostech a účinné akademicko-firemní spolupráci a jsou určeny pro celosvětový trh.

ISI investigator: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Investigator: 
Vladimír Palupa - Tecpa s.r.o.
Co-investigators: 

Vilém Neděla - Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.

Agency: 
MPO
Identif. Code: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693
Date from: 
1. 1. 2017
Date to: 
28. 9. 2019