Czech National Quantum Communication Infrastructure

460103

Czech National Quantum Communication Infrastructure

CZQCI will deploy quantum communication infrastructure (QCI) in the Czech Republic. The infrastructure composed of advanced experimental European QKD devices will comprise: (a) backbone connecting the cities of Prague, Brno, and Ostrava, serving as a first long distance quantum communication network; (b) metropolitan side branches connecting public authorities and testing advanced use cases and scenarios; (c) advanced testing and training infrastructure concentrated in a single laboratory providing a representative sample of diverse QKD technologies.

ISI investigator: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Investigator: 
Bouda Jan - CyberSecurity Hub, z. ú.
Co-investigators: 

Číp Ondřej - Institute of Scientific Instruments of the CAS
Vojtěch Josef - CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Jex Igor - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Čermák Roman - Masarykova univerzita
Soubusta Jan - Univerzita Palackého v Olomouci
Vondrák Vít - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Hajný Jan - Vysoké učení technické v Brně

Agency: 
EC
Identif. Code: 
101091684
Date from: 
1. 3. 2023
Date to: 
31. 8. 2026