Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě

451201

Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě

Projekt bude zaměřen na implementaci pokročilých interferometrických metod pro potřeby měření v optické výrobě. Při jeho realizaci bude prováděn průmyslový výzkum, experimentální vývoj včetně testování interferometrických zařízení určených pro dva typy měření v procesu optické výroby. Důraz bude také kladen na výzkum a vývoj metod eliminujících vliv podmínek prostředí na interferometrické měření, který proběhne na stávajícím interferometrickém zařízení.

ISI investigator: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Investigator: 
Libor Úlehla - Meopta - optika, s. r. o.
Co-investigators: 

Josef Lazar - Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.

Agency: 
MPO
Identif. Code: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004735
Date from: 
1. 1. 2017
Date to: 
29. 9. 2019