Advanced technology for non-invasive diagnostics of heart electro-mechanics - VDI monitor

232201

Advanced technology for non-invasive diagnostics of heart electro-mechanics - VDI monitor

Projekt zahrnuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj nové lékařské technologie určené pro neinvazivní diagnostiku poruch srdeční elektro-mechaniky. Výstupem projektu je původní technické zařízení VDI monitor (Ventricular Dyssynchrony Imaging) využívající ultra-vysokofrekvenčního EKG záznamu. VDI je primárně určen pro diagnostiku srdečního selhání a závažných srdečních onemocnění. Zcela nová technologie VDI může představovat zásadní zlom v diagnostice onemocnění srdce.

ISI investigator: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Investigator: 
Ivo Nekuda - CARDION s.r.o.
Co-investigators: 

Pavel Jurák - Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.

Agency: 
MPO
Identif. Code: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004993
Date from: 
1. 1. 2017
Date to: 
29. 9. 2019