BAR
 
Karel Bartušek
 
Osobní stránka
Úvod
Osobní charakteristika
Publikace
 
Zvláštnosti fyziky
Mentální diagnostika
Bonsaje
Knihy
Fotogalerie bonsají
 
Kontakt
Časový režim
Oznámení


English

Prof. Ing. Karel BARTUŠEK, DrSc.

 • Samostatný vědecký pracovník
 • Laboratoř NMR metod
 • Oddělení: Magnetická rezonance a kryotechnika

Osobní data:

Vědecký zájem:

 • Multiparametrické zpracování MRI obrazů pro rozlišení vlastností tkání, MRI relaxometrie.
 • MRI analýza růstu tkáňových kultur s využitím MRI relaxometrie.
 • Měření magnetických polí s využitím MR zobrazování.
 • Aplikace waveletovy transformace v NMR.
 • Digitální filtrace NMR signálu s využitím metody časové inverze pro snížení přechodových vlastností filtru.

 • Generace časově-proměnných pulsů gradientů magnetického pole pro NMR spektroskopii, tomografii a mikroskopii (od 1981). Řešené problémy zahrnují:
  • Pulsní řízení spektrometru.
  • Gradientní zdroje.
  • Měření pulsních gradientních magnetických polí.
  • Měření magnetické susceptibility materiálů metodami MRI.
  • Vývoj NMR metod měření gradientních magnetických polí např. metoda MULTIFID a NMR metoda okamžitého kmitočtu se selektivním buzením.
  • Aplikace gradientních magnetických polí.
  • Dynamické chování pulsních magnetických polí.

Osobní zájem:

 • Studium zvláštností fyziky
  • Hypotéza o elektromagentických vlnách a jejich spojení se strukturou a stavbou živých organizmů.
  • Nový model stavby atomů, atomového jádra, elektronu včetně objasnění chemických vazeb.
  • Nízkoenergetická úprava vody do klastrových a jiných struktur.
  • Měření velmi slabých magnetických a elektrických polí v okolí molekul vody.
  • Elektromagnetická pole v okolí živých buněk i okolí molekul různých látek.

 • Mentální diagnostika
  • Citlivost člověka na bio-energetická pole.
  • Zdůvodnění funkce kyvadlového detektoru a biofeedback v lidském těle.
  • Chování lidského detektoru v různých typech elektrických a magnetických polí.
  • Představa o funkci různých diagnostických přístrojů (Salvia, Bicom, Oberon a jiné).
  • Představa o funkci různých doplňkových léčebných postupů (Magnetoterapie, Aromaterapie, Homeopatie, vliv pyramid, působení kamenů a mnoho jiných).
  • Nový pohled na funkci lidského těla a jeho souvislost s medicínským poznáním.
  • Mentální diagnostika nemocí a účinná mentální terapie.

 • Pěstování bonsají.
 • Toulání se přírodou a lesem .
 • Fotografování míst, které na mě výrazně zapůsobily.


home
Poslední změna: 08.08.2016
Počet zobrazení stránky:
4254