O nás


Laboratoř preklinické magnetické rezonance ve své dnešní podobě byla založena jako součást Aplikačních laboratoří pro mikrotechnologie a nanotechnologie Ústavu přístrojové techniky (ALISI) v roce 2012 jako pokračování tradice ústavu v oblasti jaderné magnetické rezonance sahající do 50. let minulého století. Jejím hlavním posláním je poskytovat podporu dalším akademickým institucím i průmyslovým firmám v jejich základním výzkumu a vývoji účinnějších léčebných postupů nebo diagnostických markerů pomocí magneticko-rezonančních měření malých zvířat, rostlin, tkání nebo materiálů. Aplikační potřeby a ohlasy klientů poskytují důležité podněty pro vlastní výzkum a vývoj měřicích technik dostupných v laboratoři, který provádějí členové týmu laboratoře v rámci své příslušnosti k výzkumné skupině Magnetická rezonance ÚPT. Přístup ke službám laboratoře je podporován jejím začleněním do sítí Czech-BioImaging a Euro-BioImaging, které se podílejí na financování provozu a poskytují expertní zpětnou vazbu vyvíjející tlak na vysokou kvalitu služby.