UPT logo

Petr Schauer

Ústav přístrojové techniky
AVČR BRNO


VÍTEJTE V LABORATOŘI ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE

moje pracoviště osobní charakteristika cizím vstup zakázán
profesionální zájmy partnerská pracoviště něco pro volný čas
moc užitečné informace orientace a hledání v Internetu okno do světa Internetu

portal.isibrno.cz (portál ÚPT usnadní vstupní přehled - použijte své UNIXové heslo)

www2.isibrno.cz (UNIXovy experimentalni server by mel byt v provozu)

cobra.isibrno.cz (experimentalni server - jen pokud není mimo provoz)

www.eurem2000.isibrno.cz

www.csem.isibrno.cz

Vyberte si kodovani cestiny !!

www.seznam.cz

www.google.com

Tuto stránku připravil: Petr Schauer, Ústav přístrojové techniky, AVČR, 612 64 Brno