Oblasti bádání


Profilové listy ÚPT a výzkumných skupin- jMRUI[ Magnetická rezonance ]
- NMRScope-B[ Magnetická rezonance ]
Absorpční plynové kyvety pro laserovou spektroskopii[ Koherentní lasery a interferometrie ]
Adaptace standardního REM na SLEEM (rastrovací nízkoenergiový elektronový mikroskop)[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Analýza multiparametrických dat[ Magnetická rezonance ]
Aplikace[ Magnetická rezonance ]
Aplikovaná supravodivost[ Kryogenika a supravodivost ]
Depozice a charakterizace tenkých vrstev magnetronovým naprašováním[ Tenké vrstvy ]
Diagnostika tenkých vrstev[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Difuzometrie[ Magnetická rezonance ]
Digitální přijímač[ Medicínské signály ]
EEG, epilepsie a Parkinsonova choroba[ Medicínské signály ]
Elektronová litografie pro nanotechnologie[ Elektronová litografie ]
Elektronově optické výpočty[ Elektronová optika ]
Emisivity tepelného záření[ Kryogenika a supravodivost ]
Etalony optických frekvencí[ Koherentní lasery a interferometrie ]
Fotopolymerace[ Optické mikromanipulační techniky ]
Heliová lázňová kryovývěva[ Kryogenika a supravodivost ]
Hyperpolarizace[ Magnetická rezonance ]
Interferometrie s polovodičovými lasery[ Koherentní lasery a interferometrie ]
Kardiovaskulární diagnostika[ Medicínské signály ]
Katodoluminiscence[ Mikroskopie pro biomedicínu ]
Konstrukce přístrojů[ Medicínské signály ]
Kontrastní látky[ Magnetická rezonance ]
Kryostaty[ Kryogenika a supravodivost ]
Kvantitativní zobrazování[ Mikroskopie pro biomedicínu ]
Laserové interferometry a refraktometry[ Koherentní lasery a interferometrie ]
Laserové normály délky[ Koherentní lasery a interferometrie ]
Magnetická pole[ Kryogenika a supravodivost ]
Mikrolitografická technologie[ Elektronová litografie ]
Měření a analýza dynamických chyb AD převodníků[ Medicínské signály ]
Měření a analýza magnetických polí[ Kryogenika a supravodivost ]
Měření hustoty dopantu v polovodiči[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Morfometrie[ Magnetická rezonance ]
Nanolitografie[ Elektronová litografie ]
Nenabíjející elektronová mikroskopie[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Optická pinzeta[ Optické mikromanipulační techniky ]
Optické třídění[ Optické mikromanipulační techniky ]
Optický dopravník[ Optické mikromanipulační techniky ]
Optický skalpel[ Optické mikromanipulační techniky ]
Optimalizace detektorů[ Mikroskopie pro biomedicínu ]
Pájení ve vakuu[ Elektronové technologie ]
Perfuzometrie[ Magnetická rezonance ]
Průmyslová holografie pomocí elektronové litografie[ Elektronová litografie ]
Prvková mikroanalýza povrchů[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie (STEM) s velmi pomalými elektrony[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Simulace Monte Carlo[ Mikroskopie pro biomedicínu ]
Spektromikroskopie Augerovými elektrony[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Spektroskopie[ Magnetická rezonance ]
Stabilizace frekvence polovodičových laserů[ Koherentní lasery a interferometrie ]
Studium biomedicínských vzorků[ Mikroskopie pro biomedicínu ]
Svařování elektronovým svazkem[ Elektronové technologie ]
Tepelné toky v kryostatech[ Kryogenika a supravodivost ]
Vakuové elektrické průchodky[ Elektronové technologie ]
Vývoj ultravysokovakuového mikroskopu typu SLEEM[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Zjišťování krystalové orientace[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Zobrazení krystalické struktury[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Zobrazení precipitátů v kovových materiálech[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Zobrazení vnitřního pnutí v materiálu[ Mikroskopie a spektroskopie povrchů ]
Zobrazování v SEM[ Mikroskopie a mikroanalýza ]

 
© 2001-2017, ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno Poslední změna: 14. 4. 2014 13:47:28 Připomínky k této stránce zasílejte správcům zde