Základní informaceÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ÚPT) je veřejně výzkumná instituce na základě zákona č. 341/2005 Sb.

Účelem zřízení ÚPT je uskutečňovat vědecký výzkum a přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou
 • magnetická rezonance,
 • elektronová mikroskopie a mikroanalýza,
 • využití laserů,
 • měření a zpracování biosignálů,
 • konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí,
 • zdokonalování a využití speciálních technologií.

ÚPT svou činností
 • přispívá ke zvyšování úrovně poznání, vzdělanosti,
 • přispívá k využití výsledků výzkumu v praxi,
 • získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace,
 • vydává vědecké publikace,
 • poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení,
 • provádí konzultační a poradenskou činnost.

ÚPT spolupracuje s
 • vysokými školami na uskutečňování doktorských studijních programů a na výchově nových vědeckých pracovníků,
 • institucemi v zahraničí v rámci společného výzkumu, výměny vědeckých poznatků a pořádání vědeckých setkání,
 • ostatními vědeckými a odbornými institucemi,
 • průmyslovými partnery.

Průvodce aplikačními možnostmi ÚPT AV ČR, v.v.i.


Profilové listy ÚPT a výzkumných skupin


Videoprezentace na YouTube


 
© 2001-2017, ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno Poslední změna: 28. 4. 2015 13:29:49 Připomínky k této stránce zasílejte správcům zde