Historie


History of the Department of Coherent optics

Muzeum oboru koherenční optiky

Oddělení koherenční optiky (dříve kvantových generátorů světla) pracovalo od roku 1955 v oboru měřících přístrojů pro spektrofotometrii. Pro pracoviště ČSAV byla vyřešena a sestrojena zařízení: jednopaprskový infračervený spektrofotometr, infračervený spektrofotometr pro kvantitativní analysu, laboratorní infračervený spektrofotometr a malý infračervený spektrofotometr.

Jednopaprskový infračervený spektrometr (1955).

Malý infračervený spektrofotometr.

Poznatky z oblasti spektrofotometrie a experimentální vybavení pracoviště podstatnou měrou přispěly k sestrojení prvního československého plynového laseru, který byl dán do provozu již v říjnu 1963, t.j. půl roku po zahájení nového programu a dva roky po představení prvního světového plynového laser. Součastně byly zahájeny práce v oboru laserů v pevné fázi.

První československý plynový laser (říjen 1963)

Ing. Jiří Kršek

Léta 1965 a 1966 byla věnována pracem na plynových laserech s vyšším výkonem.

Plynový laser 2000 K s výkonem 50 mW byl určen pro Ramanovu spektroskopii a vyráběn v letech 1966-70 v n.p. Meopta Přerov.

Vlastnosti laserového záření He-Ne laserů 2000 K byly využity v Ramanově spektrofotometru, který byl sestrojen v roce 1967.

První pokusný funkční model interferenčního měřiče délek s laserem 800 K byl sestaven v roce 1967 v době, kdy byly zahájeny práce na jednofrekvenčním He-Ne laseru určeném především pro laserovou interferometrii.

V roce 1969 byly ukončeny práce na vysoce stabilním jednofrekvenčním He-Ne laseru LA 1000 a vytvořeny předpoklady pro návaznost dalších přístrojů k širšímu využití laserového záření v měřicí technice.

Laserový interferometr představoval další vývojový stupeň, který předcházel univerzálnímu měřiči délek.

První model univerzálního měřiče délek.

Základní přístroj byl doplňován dalšími celky, tiskem, souřadnicovým zapisovačem a automatickou korekcí. N.P. Metra Blansko zavedl do výrobního programu laserovou měřící techniku pro komplexní vybavení měřících laboratoří ve strojírenství.

Jednotka automatické korekce

Laserový anemometr pro měření rychlosti a délek.

Laserová vrtačka na diamantové průvlaky.

 
© 2001-2017, ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno Poslední změna: 14. 4. 2014 13:45:58 Připomínky k této stránce zasílejte správcům zde