Ludwik Cienciała

Z biografii Ludwika Cienciały odnotowujemy: Urodził się 10 stycznia 1922 roku w Lesznej Dolnej z rodziców zatrudnionych w hucie trzynieckiej. Podobnie jak oni, sam całe życie poświęcił się pracy w tych zakładach, pracując jako frezer i dłutownik w warsztatach mechanicznych. Dotknięty, jak wielu innych, losem okupanta, był kilka miesięcy więziony, później zesłany na roboty przymusowe do Rzeszy. Po wojnie powrócił do huty, wreszcie w roku 1982 przeszedł na emeryturę. Od lat młodzieńczych towarzyszył mu jędrny humor, którym przez całe życie dzielił się ze społeczeństwem. Już jako chłopiec zainteresował się teatrem amatorskim w rodzinnej wiosce i samym Trzyńcu. W swym otoczeniu, a nawet w szkole, wyróżniał się niepospolitymhumorem i już w latach młodzieńczych towarzyszył mu przydomek Szwejka.

Po zakończeniu działań wojennych rzuca się w wir pracy kulturalnej, organizuje przedstawienia teatralrne, świetlice, różnego rodzaju programy, w których sam uczestniczy. W latach pięćdziesiątych dochodzi do zorganizowania w Lesznej Dolnej zespołu satyry i humoru "Smyki". Był to pierwszy zespół małych form na terenie Śląska Cieszyńskiego. A ponieważ dysponował wielu dobrymi śpiewakami, Ludwik Cienciała postanowił zorganizować w Lesznej pierwszą imprezę "Nasza Piosenka". Ze względu na ogromne powodzenie repryza odbyła się w Trzyńcu, ale już pod nazwą "Festiwal Piosenki Polskiej". Z biegiem czasu doszło do kontynuowania tych imprez w Trzyńcu. Ze względów finansowych imprezie tej patronuje Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

W związku z powstaniem dziś tak dobrze znanego na terenie Sląska Cieszyńskiego i poza jego granicami zespołu "Gorol" od roku 1950 wiąże Ludwik Cienciała swoją działalność z tym zespołem, pnczątkowo jako członek chóru. W roku 1952 zostaje przez zespół "Gorola" wystawiona "Gorolsko blyskawica", w której jedna z głównych ról przypadła postaci Macieja. Był to przełom w dotychczasowej działalności Ludwika Cienciały. Tak zrodziła się znakomita postać Macieja, który odtąd systematycznie występować będzie na każdym "Gorolskim Swięcie" i w imprezach zespołu "Gorol". Z biegiem czasu dojdzie do samodzielnych kreacji tej postaci, stającej się jakby symbolem cieszyńskiego humoru.

Poza występami indywidualnymi w ramach zespołu Gorola" bierze Cienciała także udział i w programie innych zespołów, że przypomnimy tu chociażby takie, jak Olza, Hutnik, Hasło, Sibica, i to zarówno na terenie Śląska Cieszyńskiego, jak i w Polsce. Ponad dwadzieścia lat pracował w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, zwłaszcza jego Sekcji Folklorystycżnej. Za długoletnią ofiarną pracę społeczną i pracę dla samego Związku otrzymał wysokie odznaczenie związkowe, ponadto tytuł Zasłużony dla Związku I i II stopnia, akty uznania Komitetu Wojewódzkiego, z polskiej strony zaś medal Zasłużony dla Kultury Polskiej i inne odznaczenia oraz wyróżnienia.

Ludwik Cienciała zginął w tragicznych okolicznościach 14 czerwca 1984 roku w Trzyńcu. Żałować należy, że nie doczekał wydania zbioru, który niechaj będzie pomnikiem pamięci dla tego zawsze oklaskiwanego przedstawiciela humoru Śląska Cieszyńskiego i niestrudzonego działacza na polu kulturalnym i oświatowym regionu.

Jan Korzenny
Śmiych Macieja (Słowo wstępne)E-mail: Roman MalczykKarwina po naszymu