Zapálená


Hořím v rytmu plachetnic
Zevnitř jde horko, zvenčí chlad
Na čas se bojím podívat
Když stojí


Jen hluk tramvají v pokoji
Rozum oknem pryč mi utek
Marně se choulím do vzpomínek


Lampa co bliká
Vezme klid