Případová studie 5

Zobrazení nevodivých syntetických diamantových brusných prášků. Vhodným nastavením dopadající energie elektronového svazku a dalších parametrů rastrování (proud, rychlost), dokážeme diamanty zobrazit bez nabíjecích artefaktů, aniž bychom je předtím pokovovali. Můžeme tak sledovat jejich nezměněný povrch a rozměry. Provádíme také „makroskopickou“ kontrolu kvality diamantových prášků – zaznamenáváme zorné pole velké několik milimetrů. Pomocí BSE elektronů pak můžeme rozsvítit nežádoucí zirkoniové částice a snadno je odlišit od diamantů.

Snímky: