Případová studie 4

Zobrazení anorganických nanokrystalů s luminiscenčními a magnetickými vlastnostmi s pomocí STEM (Rastrovací transmisní elektronová mikroskopie) v různých detekčních módech. Na obrázcích je vidět topografie v sekundárních a ze stejného místa signál v prošlých elektronech (bright, resp. dark field). Krystaly mohou sloužit jako nová generace kontrastních látek využitelných při zobrazování procesů v buňkách a tkáních. Snímky vznikly na základě spolupráce s firmou Contipro.

Snímky: