Případová studie 3

Organické pigmenty tvoří například základ zbarvení auto laků. Zobrazení jejich struktury pomocí nenabíjející rastrovací elektronové mikroskopie je důležité při výrobní kontrole kvality. Díky tomu, že nevodivý povrch pigmentů není před pozorováním zvodivěn vrstvou kovů, můžeme pozorovat jeho reálnou strukturu.

Snímky: