Případová studie 2

Zobrazení nepokovených nevodivých vzorků metodou nenabíjející elektronové mikroskopie je jednou ze stěžejních metod vyvinutých na ÚPT. S její pomocí můžeme s vysokým prostorovým rozlišením zobrazit morfologii řezu křídla motýla Chrysozephyrus ataxus a odhalit jakým způsobem dochází k jeho zabarvení. Studium optických vlastností křídel přispěje ke konstrukci modrých či UV LED diod.

Snímky:

Publikace:

  1. MIKA, Filip, et al. Photonic Crystal Structure and Coloration of Wing Scales of Butterflies Exhibiting Selective Wavelength Iridescence. Materials, 2012, 5.5: 754-771.
  2. MATEJKOVÁ-PLŠKOVÁ, Jirina, et al. Fine structure of wing scales in Chrysozephyrus ataxus butterflies. Materials Transactions-JIM, 2011, 52.3: 297.