Popularizační www stránky ÚPT AV ČR, v.v.i.

Cílem těchto stránek je srozumitelným způsobem seznámit studenty a nejširší veřejnost s problematikou kterou se zabýváme na Ústavu přístrojové techniky, v.v.i. Vzhledem k šíři problematiky a zvolenému způsobu výkladu si neklademe za cíl kompletní popis naší činnosti, ale spíše ilustrativní ukázky tématiky řešené jednotlivými týmy.