Picture: Logo of the Institute of Scientific Instrument of the Czech Academy of Sciences

ExecTOFtubeApp

Software pro řízení programovatelného napěťového zdroje pro elektronovou optiku projekčního tubusu. Zdroje napájí tři multipólové korektory a jednu elektrostatickou čočku. Řídící modul obsahuje komunikační rozhraní 10/100 M Ethernet, GPIB, RS-232 a optický UART. Software umožňuje nezávisle nastavit až 8 potenciálů pro jednotlivé korektory v rozsahu ±800 V se společnou zemí a 2 potenciály -100 V až -8 kV se společnou zemí pro elektrostatickou čočku. Navíc lze pro každý korektor zvolit symetrické nastavení potenciálů odpovídající dipólovému, kvadrupólovému či oktupólovému poli.
Aplikace umožňuje nastavit napěťové zdroje několika způsoby. Uživatel může požadované hodnoty přímo zadat, nahrát je z již dříve uloženého souboru nebo je vložit z tabulky vygenerované pomocí programu pro částicově optické výpočty. Software ovládá a nastavuje zdroje pro elektronovou optiku projekčního tubusu. V základním režimu lze nezávisle nastavit všech 26 napětí pro jednotlivé elektrody v tubusu. Druhou možností je volba pole korektoru a jeho orientace. Precizní řízení optických prvků v tubuse umožňuje formovat svazek signálních elektronů a jeho zvětšenou stopu promítnout do detekční roviny.
Picture: SW GUI and the power source

Poděkování:

Software vznikl za podpory Technologické agentury ČR v programu TN01000008 - Centrum elektronové a fotonové optiky, společně s institucionální podporou RVO:68081731.

Kontakt:

Ivo Konvalina (konvalina (at) isibrno.cz)