UPT- 444101
Koloidní optické vlnovody
Cílem projektu je využití silových účinků světla působících na nanočástice a submikrometrové částice suspendované v kapalině k vytvoření samouspořádaných koloidních vlnovodů. Zaměříme se na aktuální a ne zcela prozkoumanou problematiku vytváření koloidních vlnovodů v prostorově tvarovaných světelných obrazcích, na studium interakcí mezi částicemi, na praktické využití získaných poznatků k ovlivnění prostorového rozložení koncentrace pevné složky heterogenního roztoku a následně modifikaci intenzitních profilů procházejících laserových svazků. Budeme využívat protiběžné interferující i neinterferující laserové svazky o různém prostorovém rozložení intenzity světelného pole a také optické mřížky vzniklé interferencí více souběžných laserových svazků. Problematika bude studována teoreticky i experimentálně v laboratořích obou spolupracujících pracovišť.
Řešitel:Zemánek Pavel Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: MŠMT
Reg. č.: LH12018
Trvání: 01:03:2012 - 31:12:2014