UPT- 155401
Nové kontrastní mechanismy v rastrovacím elektronovém mikroskopu

Řešitel:Unčovský Marek FEI Czech Republic, s. r. o.
Spoluřešitel:Müllerová IlonaÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: MPO
Reg. č.: FR-TI3/323
Trvání: 01:01:2011 - 31:12:2013