UPT- 213001
Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor
Navrhovaný projekt je zaměřen na studie vztahů mezi elektrickými vlastnostmi a průtokem krve srdečními komorami. Hlavním cílem projektu je popsat a verifikovat fyziologickou příčinu náhlé změny QT intervalu jako reakce na náhlou změnu srdeční frekvence a následnou pomalou adaptaci QT intervalu. Budou navrženy protokoly zvířecích experimentů pro studie na izolovaných srdcích tak, aby bylo možné nastavit různé fyziologické a patofyziologické podmínky. Bude provedeno měření na zvířecích modelech a zaznamenány elektrokardiografické signály. Zaznamenané biosignály budou předzpracovány navrženými metodami pro potlačení rušení, detekce vln a rozměření. Dále budou navrženy metody pro analýzu předzpracovaných signálů pro studie chování QT intervalů. Projekt umožní potvrdit, že náhlá změna srdeční frekvence a související změna průtoku krve srdečními komorami způsobuje náhlou změnu a následnou pozvolnou adaptaci QT intervalů. Bude popsána fyziologická podstata těchto rychlých a pomalých depolarizačních a repolarizačních dějů.
Řešitel:Kolářová Jana FEKT VUT v Brně
Spoluřešitelé:Nováková MarieMasarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Halámek JosefÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GAP102/12/2034
Trvání: 01:01:2012 - 31:12:2016