UPT- 473101
Spektroskopická technika pro frekvenční vazbu femtosekundového laseru na vnější optický rezonátor
Tento projekt základního výzkumu je zaměřen na návrh nové metody, která má umožnit přímou vazbu mezi hodnotou opakovací frekvence femtosekundového pulsního laseru se synchronizací modů na délku dutiny Fabry-Perotova interferometru. Hlavní myšlenkou této metody je dosažení maximálního překryvu emisního spektra femtosekundového laseru a transmisního spektra Fabry-Perotova interferometru s využitím spektrální analýzy výsledného výstupního spektra pomocí autokorelační techniky a Fourierovy transformace. Na základě výpočtu průběhu spektra výstupního optického svazku regulační smyčka pulsního laseru zajistí přímou vazbu jeho opakovací frekvence na délku dutiny interferometru. Jde tedy o přímý přenos délky dutiny na hodnotu frekvence, která je měřena frekvenčním čítačem. Metoda tak představuje délkový odměřovací systém s vynikající linearitou stupnice.
Řešitel:Šmíd Radek Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GPP102/12/P962
Trvání: 01:01:2012 - 31:12:2014