UPT- 293101
Foto-termální interakce na mikrometrové úrovni
Tento projekt se teoreticky a experimentálně zabývá problémem tepla, které vzniká při absorpci světla mikročásticemi, a tepelnou interakcí, která vede ke vzniku termoforetické síly. Navrhujeme novou metodiku, která povede k přesnému popisu termoforetické síly mezi částicemi zachycenými v páru optických pinzet. Jedna ze zachycených částic (kovová nebo dielektrická potažená tenkou vrstvou kovu) bude tvořit mikroskopický zdroj tepla a teplotních gradientů ve svém okolí. Druhá, neabsorbující, částice bude ovlivněna termoforetickou silou mající původ v tomto teplotním gradientu. Z chování této druhé částice budeme schopni kvantitativně charakterizovat termoforetickou sílu. Hlubší vhled do této problematiky získáme díky parametrickým studiím, které se zaměří na kontrolovanou změnu vnějších podmínek, složení a velikost částic, atd.
Řešitel:Šiler Martin Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GPP205/12/P868
Trvání: 01:01:2012 - 31:12:2014