UPT- 343101
Rayleigh-Bénardova konvekce za kryogenních teplot pro Rayleigho čísla Ra > 1e11
Mnoho významných vědeckých týmů po celém světe se snaží najít odpověď na otázku existence mezního režimu (ultimate regime) v systému Rayleigh-Bénardovy konvekce (RBC), ale doposud žádný obecně akceptovaný výsledek neexistuje. Odhaduje se, že k přechodu do mezního stavu RBC dochází v rozsahu Rayleigho čísel Ra 1e13 - 1e14 (pro Prandtlovo číslo Pr = 1). Současně by mělo dojít ke zvýšení intenzity tepelného přenosu a přechodu zákonitosti Nu(Ra, Pr) do tvaru Nu ~ Ra^0.5. Další otázkou je existence a chování LSC (Large Scale Circulation) za vysokých Ra a vliv fyzikálních vlastností pracovního média. S užitím konvekční cely, v níž jsou potlačeny parazitní vlivy, se zaměříme se na studium zákonitosti Nu(Ra, Pr) v oblasti Ra ~ 1e11 - 1e15, kde se vyskytují rozpory v publikovaných experimentálních datech. Současně budeme studovat dynamiku LSC (Large Scale Circulation) za vysokých Ra a vliv proměnných fyzikálních vlastností pracovní tekutiny na konvekci.
Řešitel:Urban Pavel Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GPP203/12/P897
Trvání: 01:01:2012 - 31:12:2014