UPT- 149401
Stabilizované laserové zdroje pro kalibrace spektrometrů v optických komunikacích
Cílem projektu je návrh a příprava výroby dvou typů frekvenčně stabilizovaných laserových zdrojů pro kalibrace měřičů výkonového rozložení v jednotlivých kanálech DWDM sítí v C a L pásmu. Úroveň frekvenční stability obou zdrojů bude v řádu 10-8 příp. 10-12. Vlnová délka laserových zdrojů, laserových diod DFB, bude stabilizována metodou absorpce v parách plynu (Acetylen, Krypton). K tomuto účelu bude navržena speciální konstrukce kyvety s absorpčním plynem, která zajistí požadovanou úroveň stability a její výroba bude optimalizována z hlediska nákladů. Při konstrukci budou maximálně využita optická vlákna a bude vyřešeno jejich napojení na kyvetu s absorpčním plynem. Laserové zdroje budou obsahovat řídící elektroniku s mikrokontrolerem, která provede stabilizaci vlnové délky na zadanou absorpční čáru.
Řešitel:Urban František PROFIcomms
Spoluřešitel:Mikel BřetislavÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: TA ČR
Reg. č.: TA01010995
Trvání: 01:01:2011 - 31:12:2014