UPT- 167401
Elektronová tryska s vysokonapěťovým zdrojem pro zařízení částicové optiky
Cílem tohoto projektu je aplikovaný výzkum a vývoj elektronové trysky a vysokonapěťového zdroje, které společně budou sloužit k vytváření vysoce kvalitního svazku elektronů o energii až 80 keV pro zařízení částicové (zejména elektronové) optiky. Ultravakuová autoemisní elektronová tryska s tzv. Schottkyho emisí bude napájena z kompaktního elektronického zdroje, který bude generovat potřebná vysoká napětí pro jednotlivé elektrody trysky i proud pro ohřev emitoru.
Řešitel:Lopour Filip Tescan a. s.
Spoluřešitel:Zobač MartinÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: MPO
Reg. č.: FR-TI3/420
Trvání: 01:01:2011 - 31:12:2013