UPT- 071001
Neinvazivní charakterizace a výběr řas vhodných k produkci biopaliv
Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je nedestruktivní charakterizace fyziologického stavu opticky zachycených fotoautotrofních mikroorganismů (řas) prostřednictvím Ramanovy spektroskopie, optické pinzety a mikrofluidních kanálků. Vyvinutý systém umožní sledování metabolické dynamiky řas na úrovni jednotlivých buněk. Tyto znalosti poslouží jako základ pro efektivní kultivaci řas v biotechnologiích zaměřených na produkci biopaliv třetí generace.
Řešitel:Samek Ota Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: EC
Reg. č.: PERG06-GA2009-256526
Trvání: 01:04:2010 - 31:03:2013