UPT- 171301
Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace
Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je nalezení nových postupů pro bezkontaktní neinvazní analýzu živých mikroorganismů (bakterií a eukaryotických buněk) v relevantních okolních podmínkách. Mikroorganismy suspendované v kapalném médiu či přisedlé k pevnému substrátu budou identifikovány a charakterizovány prostřednictvím jejich spekter Ramanova rozptylu, která poslouží jako otisk prstu typu buňky a jejího fyziologického stavu. Kombinace Ramanovy spektroskopie s optickými mikromanipulacemi a mikrofluidní platformou pak umožní provádění těchto analýz na úrovni jednotlivých buněk a studium odezvy mikroorganismů na definované vnější stimuly či stresové faktory. Experimentální data budou analyzována prostřednictvím vhodných matematických algoritmů a využita pro vytvoření spektrální knihovny mikroorganismů. Získané výsledky významně přispějí k rychlé identifikaci mikroorganismů ve studovaných vzorcích bez vnějších činidel a zhodnocení jejich infekčního potenciálu, čímž podpoří rozvoj efektivnějších strategií pro léčbu infekcí.
Řešitel:Samek Ota Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Spoluřešitel:Růžička FilipMasarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GAP205/11/1687
Trvání: 01:01:2011 - 31:12:2014