UPT- 176301
Metody detekce slabých záznějů u syntezátorů optických frekvencí
Předmětem projektu je základní výzkum metod pro přesná měření optické frekvence kontinuálních laserů s využitím femtosekundových laserů stabilizovaných radiofrekvenčním časovým normálem. Výstupní signál kontinuálního laseru bude směšován s vysoce stabilním výstupem femtosekundového laseru. Spektrum výsledných záznějů v radiofrekvenční oblasti měřených fotodetektorem bude analyzováno s cílem určit optickou frekvenci kontinuálního laseru. Základní výzkum v rámci projektu bude zaměřen jednak na hledání nových metod optimalizace samotného procesu detekce záznějů, dále pak na výzkum nových metod vhodných pro digitální zpracování a analýzu spekter radiofrekvečních signálů detekovaných záznějů. Výsledkem projektu bude soubor nových robustních metod pro měření optické frekvence kontinuálních laserů s využitím stabilizovaných femtosekundových laserů.
Řešitel:Čížek Martin Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GPP102/11/P819
Trvání: 01:01:2011 - 31:12:2013