UPT- 175301
Optické manipulace s mikroskopickými částicemi ve vzduchu
Tento projekt základního výzkumu je zaměřen na problematiku optických manipulací s mikročásticemi ve vzduchu. Jedná se o výrazné rozšíření stávajících optických mikromanipulačních technik, které se v drtivé většině týkají manipulací s mikročásticemi v kapalném prostředí. Na rozdíl od kapalného prostředí pohyb mikročástice ve vzduchu není přetlumený a její dynamika je tudíž komplexnější. Protiběžné laserové svazky s měnitelným prostorovým rozložením intenzity představují unikátní nástroj k vytváření potenciálových jam různých profilů a k získání nových poznatků o chování jedné a více mikročástic ve sledovaných potenciálových profilech. Teoretické i experimentální aktivity se zaměří na metody optického zachycení jedné částice v laserových svazcích různých vlastností a charakterizaci chování zachycených částic. Za celosvětově unikátní považujeme plánované experimentální aktivity zaměřené na chování více mikročástic v interferujících i neinterferujících protiběžných laserových svazcích.
Řešitel:Brzobohatý Oto Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GPP205/11/P294
Trvání: 01:01:2011 - 31:12:2013