UPT- 111301
Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik
Cílem projektu bude teoretický a experimentální rozbor kostních tkání dolní čelisti s využitím biochemických a magneticko resonančních metod a jinými zvolenými diagnostickými postupy. Bude vytvořen a postupně doplňován soubor pacientů, budou optimalizovány diagnostické metody a budou provedeny vzájemné korelace jejich výsledků. Tyto nové metody umožní sledování dynamiky chorob a případnou změnu navrhované nebo použité terapie. Pro diagnostiku a léčbu patologií obličejového skeletu je nutné identifikovat případné změny MR signálu, které by umožnily odhalit změny v metabolismu a/nebo morfologii postižených kostí v co nejranějším stádiu onemocnění.
Řešitel:Bartušek Karel Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Spoluřešitelé:Liberda OndřejMasarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Gescheidtová EvaFEKT VUT v Brně
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GAP102/11/0318
Trvání: 01:01:2011 - 31:12:2013