UPT- 4440
Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií
Cílem projektu je vybudovat a provozovat moderně vybavené výzkumné centrum dosahující aplikovatelných výsledků výzkumu a vývoje a přiblížit tak technologickou úroveň zdejšího výzkumu a vývoje v řešených oblastech světové elitě. Předmětem projektu je rekonstrukce, rozšíření a vybudování nových laboratorních prostor v areálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. a jejich přístrojové vybavení zahrnující špičkové moderní technologie. Součástí projektu výzkum probíhající ve dvou výzkumných programech - tematicky jde o výzkumné aktivity zasahující do oblastí diagnostiky a technologií, které využívají nových metod magnetické rezonance, laserových mikrotechnologií a nanotechnologií – zejména interferometrie a spektroskopie, měření a vyhodnocování biosignálů, elektronové mikroskopie a litografie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci unikátních přístrojů a systémů.
Řešitel:Zemánek Pavel Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: MŠMT
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0017
Trvání: 01:01:2009 - 31:12:2013