UPT- 5843
Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků
Použití laserových technologií při výrobě solárních článků je jednou z cest zvýšení konverzní účinnosti a zároveň přináší snížení časové náročnosti některých technologických operací. Laserové procesy nachází využití především u selektivní strukturalizace vrstev, řezání, rýhování a vrtání otvorů. Projekt se zabývá výzkumem působení laserového svazku na křemíkový substrát a optimalizací parametrů opracování pro průmyslové využití. Projekt je dále zaměřen na transfer poznatků z výzkumu do návrhu a realizace prototypu multifunkčního zařízení pro laserové procesy v průmyslovém měřítku.
Řešitel:Hladík Jiří Solartec s. r. o.
Spoluřešitel:Neděla VilémÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: MPO
Reg. č.: FR-TI1/305
Trvání: 01:07:2009 - 30:06:2013