UPT- 6442
Implementace efektivní technologie nanášení tenkých pasivačních a antireflexních vrstev do výroby krystalických solárních článků
Cílem programového projektu výzkumu a vývoje je výzkum technologie využívající plazmochemických reakcí k účinnému čištění povrchu krystalického křemíku, jeho hydrogenaci a vytváření pasivačních a antireflexních vrstev pro solární články s konverzní účinností nad 17%.
Řešitel:Hégr Ondřej Solartec s. r. o.
Spoluřešitel:Sobota JaroslavÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: MPO
Reg. č.: FR-TI1/603
Trvání: 31:10:2009 - 30:09:2013