UPT- 2141
Analýza dynamických a statických vlastností QT intervalů

Řešitel:Halámek Josef Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Spoluřešitel:Kára TomášFakultní nemocnice u sv.Anny, Brno
Agentura: MŠMT
Reg. č.: ME09050
Trvání: 01:04:2009 - 31:12:2012